Ring oss +46 8 716 67 95

Majemas blogg

Majemaförlagets blogg vill informera, intressera, inspirera med mera

 • Så här arbetar vi med Loggboken och lärandemål i matematik


  Gästbloggare Therese Dahlén och Ewa Färnstrand, åk 7


  Loggbok.


  Loggboken är ett viktigt verktyg som kommit att bli en stor del i klassrumsaktiviteterna - våra träningspass i matematik. Vi vill synliggöra varje pass och för att se arbetet tydligt så använder vi Loggboken från Majema. Loggboken kan användas av både yngre och äldre elever. Eleven dokumenterar och pedagogen följer. Tillsammans följer vi lärandet. Varje aktivitet har ett kortsiktigt mål som följs upp i slutet av aktiviteten. Varje mål jämförs mot förmågor och kunskapskrav och mot elevens eget långsiktiga mål. Stora möjligheter finns för eleven att förändra sitt långsiktiga mål under träningens gång, det vet eleven. ”Du kan!” ”Vi kan!” ”Nu kör vi!” ”Ett steg till!” är vanliga fraser så länge vi tror på målet och håller fast vid det. För varje dag och varje aktivitet i matematik dokumenterar eleven hur det går nu och vad som blir nästa steg.
  Genom att göra den dokumentationen i Loggboken så kan eleven följa sin egen lärandeprocess. Fantastiskt!


  Träning.


  Vi jobbar nu varje vecka med ungefär tio synliga träningspass i matematik som följer lärandet i Loggboken: genomgångspass, redovisningspass, problemlösningspass, praktiskt utepass, praktiskt innepass, aktivitetspass, bedömningspass, undersökningspass, resonemangspass och kommunikationspass. Samtliga pass är planerade efter alla fem nyckelstrategierna för att synliggöra lärandet. Alla pass innehåller kortsiktiga mål i förhållande till förmågor och kunskapskrav, och passet utförs i flera olika steg. Passen leder fram till att eleven har möjlighet att följa sin egen lärprocess. Tanken är att berätta om den idébank som finns idag och sedan i vår fylla på med fler spännande pass som följer lärandet. Här kommer några utvalda exempel på träningspass i matematik som visar hur Loggboken kan användas för att dokumentera elevens egen lärprocess.


  Genomgångspass


  Synligt träningspass i matematik: Pass 1 - Genomgångspass.
  Här kommer stegen på ett pass i algebra som används varje vecka. Målen ser olika ut från pass till pass beroende på vad vi ska gå igenom. Annars är stegen lika varje gång.

  1. Kortsiktigt mål: vi tränar begrepp, metod och kommunikationsförmågan på E-nivå vad gäller ekvationer i 1 och 2- led och förenklingar med parantes.
  2. Pedagog visar exempel som förklarar målet. Vi återkopplar varandra.
  3. Eleverna jobbar i par på mini-whiteboards på liknande fast nya exempel utifrån målet. Eleverna hjälps åt, ger feedback åt varandra samt visar pedagogen.
  4. Eleverna tränar individuellt på det som behövs utifrån målet.
  5. Eleverna reflekterar och dokumenterar i Loggboken. Hur gick målet för mig idag? Vad behöver jag träna mera på? När eleven svarar är blicken riktad mot elevens långsiktiga mål.

  Här får vi med samtliga fem nyckelstrategier för att synliggöra lärandet. Vi använder varandra som resurser, vi återkopplar så vi kan ta ett steg till framåt i lärandet, vi arbetar med tydliga mål, vi öppnar upp klassrummet för diskussion och vi dokumenterar våra olika lärprocesser så att vi kan ”äga” vårt eget lärande.


  Redovisningspass


  Synligt träningspass i matematik. Pass 2 - Redovisningspass.
  En lämplig träning i alla områden lite längre fram när det närmar sig ett bedömningstillfälle. Här kommer stegen:

  1. Kortsiktigt mål. Vi tränar begrepp, metod, kommunikation samt resonemangsförmågan och jämför lösningar på E och C-A nivåer i förhållande till kunskapskraven.
  2. Pedagog ger elever i par färdigt utplockade uppgifter så att alla parens olika uppgifter täcker in hela området algebra och dess olika metoder. Varje par får någon uppgift som visar E-nivå och någon uppgift som visar C-A-nivåer i förhållande till kunskapskraven. Genom det så synliggör vi alla olika metoder och lösningar för varandra, vi hjälper varandra att få en helhetsbild över området.
  3. Elever i par förbereder redovisning och får feedback på sina lösningar av pedagog.
  4. Paren redovisar för varandra. Vi återkopplar tillsammans och jämför lösningar mot kunskapskraven.
  5. Reflektion och dokumentation i Loggboken. Varje elev svarar på, hur gick målet för mig idag? Var är jag just nu i min lärprocess med blicken riktad mot mitt långsiktiga mål? Vad blir mitt nästa steg i min algebraträning?


  Problemlösningspass


  Synligt träningspass i matematik. Pass 3 - Problemlösningspass.
  En träning som finns med i alla områden och som har eget bedömningstillfälle. Lämpliga problem väljs ut till varje område. Här kommer stegen:

  1. Kortsiktigt mål. Vi tränar problemlösningsförmågan och jämför olika lösningar av problemet mot kunskapskraven.
  2. Vi arbetar i strukturen EPA (enskilt, par, alla).
  3. Innan steget alla, parar pedagog ihop par med liknande lösning.
  4. Elever i grupp presenterar sina olika lösningar för varandra. Vi jämför tillsammans lösningarna mot kunskapskraven.
  5. Reflektion och dokumentation i Loggboken. Hur gick målet för mig idag i förhållande till mitt långsiktiga mål? Vad behöver jag tänka på nästa gång jag tränar problemlösning? Vad kan jag utveckla?


  Följa lärandet


  Eftersom vi arbetar med att synliggöra lärandet i varje aktivitet, vid varje träningspass, så leder det till att vi alltid avslutar passet med en dokumentation i Loggboken. Hur gick det för mig med det kortsiktiga målet idag? Det gör att varje elev kan följa sin egen lärprocess och på så sätt “äga sitt eget lärande”. Redan innan området startar skriver eleven ner sitt långsiktiga mål i Loggboken. Alla kortsiktiga mål efter varje pass jämförs mot det långsiktiga målet. Eleven har ett långsiktigt mål att hålla fast vid, att tro på, och arbetar stegvis fram mot det genom olika delmål. Alla delmål är de kortsiktiga målen i samtliga träningspass. Det är fantastiskt att se och höra elever själva beskriva var de ligger till i sina olika lärprocesser. Eleven kan se innan ett bedömningstillfälle hur den ligger till just nu och då veta ungefär hur bedömningen kommer att bli. Efter bedömning kan eleven sedan om den vill förändra sitt långsiktiga mål inför nästa arbetsområde. Vi ser motiverade elever som tycker att matematik är kul. Loggboken är ett viktigt redskap idag för att följa och synliggöra lärandet.  Vänliga hälsningar,
  Therese Dahlén
  Ewa Färnstrand
  @gordagentilldin


 • Nellys Blogg

  I Läroplanen står det att vi i skolan ska ”…bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.” (Centralt innehåll åk 3 - Lgr11)

  Välkomna in i min 1:a igen, den här gången ska jag berätta vad som ligger till grund när jag utformar undervisningen och beskriva en exempellektion.

  När jag tänker på problemlösning är det uppgifter som inte alltid har en självklar given lösningsmetod. Uppgifterna ska kräva en viss ansträngning, innebära att eleverna behöver vara kreativa och utmana till undersökning för att få fram en eller flera lösningar.

  Problemlösningspassen är optimala lektionstillfällen där eleverna kan utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. För att lyckas med det gör vi precis som vårt matematikläromedel uppmanar, arbetar i lärpar/lärgrupper när vi löser våra problem.

  Som stöd vid dessa aktiviteter använder vi stödstrukturen ”Problemhanden” där varje finger har en funktion. Handen sitter uppe på vår matematiktavla (ämnestavla fylld med stödstrukturer) samt finns i miniformat vid alla klassens arbetsbord.
  Läs – Läs problemet
  Förstå – Ta hjälp av varandra för att förstå problemet
  Rita – Rita upp problemet samt er lösning
  Mattespråk – Skriv på mattespråk
  Rimligt – Är ert resultat rimligt, kontrollräkna


  Här nedan följer ett exempel på hur en lektion kan gå till:

  1.Uppstart för att inspirera och ”vagga” in eleverna i den kommande lektionen (kan vara en kortfilm, musik, gåta, frågeställning, bild o.s.v.)


  2. Lektionens syfte presenteras och delvis formuleras tillsammans  3. Repetera problemhanden


  4. Presentera ett/flera problem  5. Lärparen löser problemet, tar stöd av ”problemhanden” och utformar gärna nya problem.  6. Återsamling och genomgång av klassens lösningar, samtliga lärpar berättar deras lösningsmetoder

  7. Återkoppling till lektionens syfte

  8. Feedback från eleverna på lektionen och kort avstämning om deras kunskaper


  Det här var ett exempel på hur det kan gå till hos oss, vill du veta mer om hur vi arbetar är du välkommen att följa mitt lärarinstagram - lararenellybonner. Ha det fint och tack alla bloggläsare, Nelly


 • Kom och träffa oss!

  Kom och träffa oss!

  Det finns inget som slår det personliga mötet! Vi på Majema älskar att få komma ut på mässor, lärarträffar och skolbesök och få möta er lärare ”i verkligheten”!
  Spännande att få höra hur just du har det i klassrummet. Finns det något som du behöver hjälp med? Hur får du in programmering i din undervisning t.ex.? Dessa samtal är otroligt inspirerande för oss och kan ge idéer till nya läromedel som underlättar ditt arbete!
  Vi besöker 20 städer under våren med en stor läromedelsutställning, där flera förlag ställer ut. Kolla om vi kommer till en plats nära dig!

  Läs mer
  Fyll på med kunskap och inspiration!

  Missade du Fredrik Kennebäcks populära föreläsning ”Jaha, ska alla bli programmerare nu?”, så får du chansen i vår igen. Om inte någon av dessa platser heller passar så kan du se Fredriks föreläsning på majema.se/programmering
  Fler pedagogträffar med aktuella föreläsningar planeras – håll utkik! Information kommer i nyhetsbrev och på majema.se/pedagogtraff.

  Läs mer

  Kan du inte komma? Då kommer vi!

  Vi kommer gärna till er skola och gör en presentation av det läromedel som ni är intresserade av. Hitta en tid som passar och hör av er, så dyker vi upp med böcker och lärarwebb.

  Ni kan också beställa Majemalådan till påseende. Då kommer den gula lådan med ett urval från våra läromedel och kalendrar. Den kan ni ha stående i personalrummet så att alla får chans att bläddra. När ni är nöjda kommer vi och hämtar lådan. Boka här  Vi finns alltid nära dig (och din mobil)!


  • Instagram aktuella hälsningar från Majema
  • Blogg – här delar lärare med sig av sin vardag och ger tips
  • Facebook – senaste nytt från oss, tävlingar och annat kul
  • Nyhetsbrev – inspirerande nyheter och regelbunden information
  • Chatt – snabbt personligt och enkelt! Kundtjänst, tips och råd.


                                            Som du ser är vi redo för kontakt!

 • Kan ni komma ihåg er första matematikbok? Det kan jag!

  Gästbloggare Ninnie Hedén, Klasslärare

  Jag kan till och med komma ihåg känslan som uppstod av att slå upp första sidan i en helt ny bok, en bok som bara skulle vara min. Den där speciella doften som finns där då man öppnar upp en helt nytryckt bok och känslan av att ta på sidorna i boken som är helt orörda sedan innan. Precis denna känsla fick jag än en gång möjligheten att få uppleva då jag kom tillbaka till jobbet efter en härlig sommar och ledighet. Där på mitt skrivbord väntade nämligen ett paket. Ett paket fullt av fina blå böcker, ett helt nytt matematikläromedel som jag, tillsammans med min härliga klass skall använda oss av under det kommande läsåret.

  Läromedelet Mitt i prick matematik

  Läromedlet heter Mitt i Prick och är Majemas nya matematikläromedel för de lägre årskurserna och som vi nu i årskurs 2 kommer att arbeta med. Till vår första matematiklektion som vi hade denna höst så hade jag tänkt att mina elever självklart skulle få klämma, känna och dofta på sina nya böcker i egen takt, precis som jag fick göra. De fick bläddra fritt i böckerna, titta på bilderna, bläddra fram till det nya, prata med sina klasskompisar om vad de såg, vad de tycker såg lätt/svårt ut och vad som fångade deras intresse.
  Jag hade sedan planerat att vi skulle titta närmare på Mitt i Pricks digitala lärarwebb för att där kunna lyssna på den söta berättelsen om Mira och Manuel och även tillsammans kunna lösa de muntliga frågor som finns att använda till varje kapitel. Vi gick även igenom de lärandemål som är till det första kapitlet och dess betydelse.

   

  elever med mitt i prick matematik

   

  Klassen fick sedan arbeta med första avsnittet i kapitel 1. De som blev färdiga med de två första sidorna fick arbeta vidare med fördjupningen på den tredje sidan och där utmana sig själva lite.

  Vi avslutade vår första matematiklektion med att dela in oss i mindre grupper och spela det roliga matematikspelet ”Först till 20” där vi använde oss av de talkort som följer med boken. Spelet går ut på att alla talkort läggs upp och ner och barnen får sedan ta ett kort var. I runda två får de ta ett kort till och addera till summan av det föregående kortet. Spelet fortsätter på samma vis i runda 3 och barnen kan när som helst välja att sluta ta upp fler kort. Den som har summan som är närmast 20 vinner. Klassen tyckte verkligen att spelet var roligt och efterfrågade det redan på eftermiddagen igen!

  spela 20-spelet ur Mitt i prick matematik

  Vår första matematiklektion med Mitt i Prick kunde nog inte blivit bättre och både klassen och jag är lika glada som nyfikna på vad boken kommer bjuda på mer för spännande matematik!

  /Ninnie

  Följ gärna mitt instagramkonto: @froken.ninnies.klassrum

   

 • Räknehändelser med återkoppling

  Majema på skolbesök

   

  Välkommen in till klass 1B på Björknässkolan
  räknehändelse i matteboken Mitt_i_prick

  Majema besöker klass 1B på Björknässkolan någon vecka innan jullovet, julmusik ljuder på låg volym i klassrummet och de ska ha mattelektion i halvklass. Klassläraren Susanna Collin Frigghe är lärare sedan 18 år och det märks att hon älskar sitt jobb. Hon berättar att hon även arbetar på SKL med den nationella utbildningen STL-Blended (Skriva sig Till Lärande).


  Susanna och klassen arbetar mycket med återkopplingar och att ge feedback på varandras arbeten. Det är ett strukturerat och målinriktat arbetssätt med språket som grund. Eleverna lär sig att samarbeta, söka och värdera information. Genom att få och att ge återkopplingar till varandra lär de sig att kommunicera och den sociala interaktionen är oerhört viktig. De lär sig också att analysera och tänka kritiskt, vara kreativa och ha ett problemlösande arbetssätt.  Eleverna arbetar med Mitt i prick matematik och i grundboken har man nyss gått igenom räknehändelser med blandade tal.

   

  Dagens lektein i klass 1 B
  Checklista återkopplin av räknehändelse

  Eleverna samlas i ring på golvet och Susanna repeterar begrepp som subtraktion och addition och frågar klassen om de minns vad de ska arbeta med idag.


  Det är tredje gången klassen gör egna räknehändelser som kompisarna får lösa och man märker att engagemanget är stort. De har skrivit egna räknehändelser två och två. Innan de får sätta igång går Susanna igenom formen för att ge återkoppling på sina kompisars räknehändelser och grupperna får checklistor att följa.

   

  Alla i klassen har arbetat med räknehändelser, men på sin nivå. Uppgifterna har eleverna skrivit själva men fröken har sett till att de är rättstavade innan dagens övning.
  På Björknässkolan arbetar man med "en till en", varje elev har en egen dator. Klassen har en gemensam site, där de har mappar för respektive ämne. Det märks att eleverna är vana att arbeta framför datorn och att de vet precis vart de ska gå för att hitta fram till dagens övning.

   

  elevernas återkopplingsvänner
  Elev checklista

  Till sin hjälp har eleverna checklistan. Alla har precis lärt sig att läsa men för dem som behöver extra hjälp så finns det en talsyntes som läser upp kompisarnas räknehändelser. Eleverna arbetar två och två med att ge feedback i kommentarsfältet på sina utsedda återkopplingsvänner. Några räknar ut svåra tal som 53 + 22 -11 medan andra räknar med talen 3+2+1 . Men gemensamt är att alla arbetar med tal med tre.(Där man antingen adderar eller subtraherar tre tal)  Fröken Susanna går runt i klassen och lyssnar på allas resonemang och några elever får läsa högt för fröken.
  ”Det var en gång tre pepparkorn som gick till parken…”
  Står det verkligen så undrar Susanna.
  - Oj – jaha! Pepparkakor ska det ju vara.
  - Ja det är viktigt att läsa ut ordet, påminner fröken då.  Man hör Susanna ge feedback, nyfiket ställa frågor och ge tips på strategier för att lösa räknehändelsen.
  Hur har det gått här då?
  Oj glömde ni det- hur kan ni göra då?
  Hur kom ni fram till det svaret?
  Nu kan ni prova att rita pepparkakorna.
  Hur många var de från början?
  Är ni överens om det svaret?
  Vad hände sen?
  Vad gör ni då?
  Nu hände det något nytt i berättelsen. Vad gör vi då?


  Återkoppling_räknehändelse

  Några elevpar blir snabbt klara med sin räknehändelse och får då välja fritt en ny som de ger återkopplingar till.

  Återkoppling_räknehändelse

  Lektionen börjar lida mot sitt slut och när det är 5 minuter kvar samlas alla på mattan en stund. En del har hunnit besvara två uppgifter medan andra har besvarat fyra.
  Susanna berättar att eleverna nu ska gå in på sina egna räknehändelser och ge feedback på sin återkoppling.


  Efter det summerar Susanna lektionen och repeterar alla begrepp man har tränat på under dagens lektion. Strax innan klockan ringer ut för rast räcker en elev upp handen och frågar var jag kommer ifrån. Majema! svarar några elever. Är det ett land? frågar kompisen då.

 • Ska jag utbilda alla mina elever till programmerare nu?

  Gästbloggare Nelly Bonner, Klasslärare åk 1, Katarina Södra.  Ska jag utbilda alla mina elever till programmerare? Nej, de ska utbildas till goda medborgare i ett digitaliserat samhälle.

  Jag kommer ihåg den där marsdagen tidigare i år, när regeringen redogjorde sitt beslut om förtydliganden och förstärkningar i läroplanen för bl.a. grundskolan. Syftet som presenterades var att klargöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Jag kommer också ihåg samtalen som pågick mellan oss lärare och förvirringen jag kände innan jag fick klarhet i vad som nu förväntades av mig i mitt läraruppdrag. Tackar min nyfikenhet för att jag ganska snabbt fick en klarhet i vad det nya beslutet innebär för mig och mina elever.

  Som författaren Pontus Walck uttryckt sig handlar de nya besluten om demokrati.
  ”Jag ser det som en demokratisk fråga, om man förstår sin omvärld och hur den är uppbyggd så kan man fatta klokare beslut. Det är skolans uppgift att rusta elever för framtiden.”  Skolböcker i matematik åk 1 Mitt i prick

  Jag insåg snabbt att det finns oändligt med material kring ämnet och så många innan mig som samlat kunskap och lektionsupplägg, som behandlar digital kompetens. Bara lyckan när jag öppnade vårt matematikläromedel ”Mitt i Prick” och det redan från förskoleklass ger eleverna möjlighet att lära sig programmering.


  Programmering i matteboken Mitt i prick
  Elev arbetar i Mitt i pricks lärarwebb

     Nu är det inte så att jag inte innan arbetat med källkritik, nätetik, digitala verktyg o.s.v. men det var som en ögonöppnare, när jag tidigt i höstas aktivt sökte mer kompetens. Det har verkligen varit en spännande höst, att tillsammans med eleverna utveckla våra programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar.  Här nedan listar jag tre lektionstips som skapat bra lärandetillfällen för min klass,
  aktiviteter som inte kräver så mycket material.  Elev programmerar sitt namn  1. Koda ditt namn
  Genom att pärla sitt namn kan eleven får grepp om vilket språk en dator pratar. Pärlorna fick representera binär kod. En färg på pärlan får representera 0 och en annan färg får representera 1. Varje bokstav har sin egen kod och mellan varje bokstav placerades en markör.

  Skolelever kodar en robot


  2. Agera robot

  Eleverna fick programmera mig att gå längs en bana utifrån de instruktioner jag fick. Vi arbetade i mindre lärgrupper där aktivitet ledde till samarbete, logiskt tänkande, problemlösning och resonerande. Eleverna fick hela tiden prova sina instruktioner/kommandon på mig och märkte efter hand vad som behövde justeras. Kommande lektion enades vi om ett symbolspråk med bland annat pilar och andra användbara symboler och eleverna programmerade istället varandra.  3. Programmera en instruktion
  Eleverna arbetade i lärgrupper där en utsågs till robot. De andra förberedde och genomförde tydliga instruktioner där kompisroboten skulle tvätta sina händer. Genom att eleverna fick programmera varandra fick de utveckla förmågan att kommunicera instruktionerna i en tydligt stegvis ordning. Syftet med lektionen var att eleverna skulle få en inblick i att roboten bara gör exakt som den blir tillsagd.  För mig handlar det om att jag ska skapa de bästa förutsättningarna för att mina elever kan skapa en förståelse för den digitala värld som ständigt utvecklas. Jag funderar ofta på att vi i skolan lägger grunden till framtida yrken som vi dag inte ens kan föreställa oss, en svindlande och mycket spännande tanke.  Läraren Nelly Bonner  Ha ett fint vinterlov alla läsare och lycka till med din fortsatta digitala kompetensutveckling. / Nelly Bonner

  Följ gärna mitt instagramkonto: @lararenellybonner

 • Praktisk matematik - ute!

  Utematte - Majema på skolbesök i årskurs 1, Björknässkolan, Nacka.

  Elever går til skogen för matematiklektion  Ylva Öhman är klasslärare i åk 1 på Björknässkolan i Nacka.
  På lagom promenadavstånd från skolan finns en liten skog.
  Den skogen har kommit att bli hennes andra klassrum.
  ”Det är när vi kommer ut och arbetar med hela kroppen som det blir extra tydligt om eleverna förstår vad de gör och kan sätta ord på hur de tänker kring matematiken” säger Ylva.


  Matematikboken har tagit upp geometriska begrepp
  Ylva berättar att de arbetar i matematikboken Mitt i prick och att de nu ska arbeta med geometriska former. Klassen har även på sin bildlektion arbetat med de geometriska formerna så helt nytt är det inte. Under mattelektionen i klassrummet går de igenom lärandemålen och arbetar både i matteboken och med Mitt i pricks lärarwebb. "Ett fantastiskt undervisningsstöd fyllt med laborativt material som eleverna älskar att jobba med", berättar Ylva.

  Geometriska former Mitt i prick  Till skogs oavsett väder

  Morgonen då vi på Majema besöker klassen spöregnar det. Trots det, är eleverna ivriga att komma iväg. De arbetar utomhus en förmiddag i veckan och samlas ute på skolgården, i ur och skur. Promenaden till skogen tar omkring 10 minuter och väl på plats hittar vi en liten mossglänta där vi sätter oss ner och har morgonsamling. Det är dags att börja tänka matte och vi värmer upp hjärnan genom att gå laget runt och säga efterkommande tal mellan 0-10. Vid 10 vänder vi och går neråt mot noll igen. Väl uppvärmda och fokuserade, lyssnar alla elever nyfiket på Ylva som tar fram inplastade former i olika färger som hon lägger ut mitt i ringen.

  Utematte med geometriska former

  Vet någon vad den här formen heter? undrar Ylva. Någon gissar på fyrkant och Ylva frågar då om eleven kan det matematiska namnet på formen. Kvadrat! rättar sig eleven då och uppmanas att krypa fram till formen och vända på den för att läsa det rätta svaret. Fler barn får gissa på de 4 olika formerna och efter ett tag märks det att alla är med på tåget.


  Stora trätrianglar och små blåbärscirklar

  Vid det här laget har regnet lagt sig lite. Eleverna delas in i grupper om 3-4 barn som får till uppgift att bygga de fyra olika formerna med material de kan finna i skogen. Det är fantastiskt att få lyssna till deras resonemang om val av byggplats och material.
  Några arbetar med blåbär medan andra använder kottar för att forma en cirkel.

  Elev gör cirkel av blåbär på mattelektion utomhus

  Matteboken Mitt i prick matematik


  Åter till klassrummet och matteboken

  Väl i klassrummet tar boken upp det eleverna precis har arbetat med ute. Cirkeln är sluten och begreppen sitter hos eleverna.


 • Att skapa en grundplanering i matematik för åk 1 - eller inte...

  Gästbloggare Nelly Bonner, Klasslärare åk 1 på Katarina södra

  Skolböcker i matematik åk 1 Mitt i prick  Några dagar innan skolstart packade jag med mig skolans nya matematikläromedel Mitt i prick matematik till landet. Helt nytt för mig var det inte, jag har tittat på det tidigare en del, men nu var det dags att på riktigt få fördjupa mina kunskaper om materialet.

  Planen var att jag skulle utforma höstens grund för våra matematiklektioner. Grunden brukar bestå av att jag konkret skapar ett dokument där jag väljer formspråk och fyller det med bland annat egenskapade laborerande övningar, matteverktyg, lärandemål och stödstrukturer som sedan visas via vår interaktiva skrivtavla. Men den här gången blev inte som vanligt, jag skapade inget dokument den där helgen utan istället upptäckte jag att Majemas matematikläromedel redan har alla de delar jag brukar skapa. Förutom det vanliga med elevbok, lärarhandledning och kopieringsunderlag upptäckte jag en webb som var så mycket mer än jag kunnat önska. Här fanns en mattelåda fylld med relevanta matteverktyg, färdiga genomgångar och möjlighet att träna de aktuella lärandemålen med eleverna.

  digitalt läromedel Mitt i prick matematik


  Att börja med ett nytt matematiskt område

  Jag tänkte berätta för er hur vi gör när vi tar oss an ett nytt område med stöd av Mitt i prick. Självklart utgår jag från styrdokumenten och de förutsättningar och behov som finns i gruppen när jag planerar men förutom det har jag alltid några frågor som får forma våra lärandesituationer.
  • Vad ska eleverna lära sig?
  • Var är de nu och vilket är nästa steg?
  • Hur ska de få möjlighet att lära sig?

  Inför våra lektionspass plockar jag ut stödstrukturer som kan bidra till att synliggöra och hjälpa eleverna förstå vad det är vi lär oss. Här är ett exempel som kom upp på vår matematiktavla nyligen.

  Mitt i prick matematik visar på större än mindre än
  Matematiktavla i klassrum  I lärarhandledningen finns det många förslag på hur vi kan inleda våra lektioner och precis som det föreslås börjar vi också med att ställa öppna frågor. Frågor som ger eleverna, oavsett kunskapsnivå, möjlighet att tänka till. Vi använder oss oftast av ”No hands-up” och istället aktiveras alla alltid med hjälp av miniwhiteboards, tecken som symboliserar elevernas svar samt olika samtalsmodeller som t.ex. EPA (fundera Enskilt, samtal i Par, Alla berättar). Efter en stund där samtalet legat i fokus så börjar vi våra genomgångar via webben. Vi lär med hjälp av laborerande övningar, spel och lekar, där mycket är plockat från aktiviteterna i lärarhandledningen.

  Efter den gemensamma stunden är det elevernas tid att enskilt eller i par fortsätta öva det vi lär, här övar eleverna färdighetsträning, automatisering och fortsatt begreppsbefästning. Ett exempel från min klass var när vi tränade likhetstecknets betydelse, alla i klassen tränar samma begrepp men utifrån sin nivå. En del tränar ”lika med” med tal såsom 3 = 3 medans andra använder lika med när de räknar kubikroten ur 27 = 3.

  elever visar mindre/större än samt lika med på baksidan av Mitt i prick matematik  Det finns så mycket mer att tipsa om och är du nyfiken är du välkommen att följa mitt lärarinstagram. Tack Majema för att ni har effektiviserat min planeringstid samt skapat goda förutsättningar för elevernas lärande med lysande elevböcker, lärarhandledning, kopieringsunderlag och webb. Ha en fin hösttermin alla läsare och lycka till med matematikundervisningen.

  / Nelly Bonner

  Följ gärna mitt instagramkonto: @lararenellybonner

 • Gör er redo för läslov!

  Vill du skapa bra förutsättningar i klassen för ett skönt läslov?
  Ta hjälp av bonusmaterialet till Majemas Lilla läsloggen.  Här hittar du fina bokmärken att laminera, läskort för eleven att fylla i, tips och mallar på två kreativa sätt att redovisa de böcker man har läst.

  ett bokmärke från läsloggen
  Läskort för elever att fylla i.
  redovisa en läst bok

  Ladda ner bonusmaterialet här


  Lilla läsloggen åk 2-3

  Tanken är att Lilla Läsloggen ska hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse och att öka deras läslust! Loggen är väl lämpad för de elever som är i början av sin läskarriär. Den inspirerar till reflektion över vad de egentligen har läst och vad de tycker om boken, dess handling och karaktärer.

  bok att dokumentera lästa böcker i


  Läsloggen åk 4-6

  För de äldre eleverna rekommenderar vi Läsloggen. Arbetet med Läsloggen syftar till en fördjupad läsupplevelse och fortsatt lust att läsa. Ett pedagogiskt hjälpmedel på väg mot den så viktiga reflekterande läsningen.Läsloggen innehåller direkta frågor som kan knytas till den bok som eleven just läst. I loggen finns också arbetsuppgifter och uppmuntran till reflektion i form av öppna frågor.


  Mellanstadieelever dokumenterar sina lästa böcker

  Läs mer om serien Läsloggen

 • Välkommen in i Jennys klassrum!

  Gästbloggare Jenny Liwell, klasslärare åk 3 på Råda skola i Lidköpings kommun.

  En av många delar jag brinner för är lärmiljöer, inne som ute. Jag vill att klassrummet som eleverna möter skall kännas som en trygg och inspirerande plats att mötas och lära på.
  Detta år kommer jag att undervisa en åk 3. Jag har bytt klassrum och det ger möjligheter till att rensa, forma och börja om från början. Under sommaren har jag samlat på mig olika idéer och i mitt huvud börjat forma hur jag vill ha det i klassrummet.

  klassruminredningFöre
  Klassrumsmöblering
  Efter  Mitt huvudämne är svenska. Läsning är något jag vill att eleverna skall ägna sig mycket åt. Att fångas av sagornas magi är något av det bästa. Detta är lätt för vissa men svårare för andra.

  För att bjuda in till läsning vill jag ha inbjudande läshörnor i klassrummet. Eleverna skall få lusten att vilja krypa upp med en bok och få en rofylld lässtund.  Läshörna i klassrum  Under våren fick vi på Råda skola den stora möjligheten att göra studiebesök på två skolor i London. Dessa besök gav mig mycket inspiration. Nedan följer några bilder från besöken som jag kommer att anamma inom snar framtid.


  Inspiration från engelsak klassrum  Ett gammalt cykelhjul följer med mig till alla klassrum. Detta är ett temahjul. Beroende på vad vi arbetar med i klassen så fylls hjulet med något som kopplar till detta. Innan sommaren fyllde vi det med tulpaner när vi pratade årstiderna vår/sommar. Nu är det vimplar som gäller. Det skall var festligt när eleverna kommer tillbaka från sommarlovet.  dekorerade cykelhjul i klassrum
  Bild är ett av mina andra huvudämnen. Jag funderar mycket på hur man kan exponera bilderna på ett snyggt och bra sätt. Vi har laminerat A3 papper och satt en klädnypa på varje för att lätt kunna hänga upp och byta bilder. Det ger en snygg inramning. I London hade varje elev en laminerad ram där bilderna byttes ut. De hade även en stor vit vägg med galgar där bilden sattes fast. Det gav ett rent och snyggt intryck.
  Elevers konst i klassrummet

  Sist men inte minst så har jag under sommaren samlat på mig burkar och spislock. Dessa sprayade jag med grå färg och limmade ihop. Blev en perfekt förvaring till lite smått och gott.  pennskriv och skylt kunskap är coolt
  Följ gärna min lärarresa på instagramkontot: @klassrums_liv  Lycka till med läsåret 2017/18.

  //Jenny Liwell

 • Items 1 to 10 of 584 total

  Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. ...
  7. 59