Förskolan

 1. The big five i förskolan

  Gästbloggare Theres Åkerblom, legitimerad förskollärare på Ulriksdals förskola i Solna kommun.

  Hösten 2011 kom jag i kontakt första gången med begreppet ”The Big Five”. Efter en genomgång av Lgr 11 hade universitetslektor Göran Svanelid funnit fem förmågor i skolans kursplan vilka förekom mest frekvent och genomsyrade lärandet. Artikeln väckte många pedagogers nyfikenhet och så även min. Vad kunde dessa fem förmågor lära oss när det gällde förskolans verksamhet? Så efter att jag hade läst Göran Svanelids artikel ”Lägg krutet på The Big Five”, började jag utforska om förmågorna även fanns i Lpfö, 2010 vilket de gjorde med små omskrivningar.

    Det var en ögonöppnare för mig för äntligen kunde jag se den röda tråden genom det livslånga lärandet. Lärandet som börjar med ettåringens magiska kliv (eller krypande) in i förskolans värld för att sedan gå vidare in i förskoleklass och skolan och vidare ut i livet. Det är e

  Läs mer »
 2. Majemas adventskalender lucka 4/4

  När barnen har gått på jullov

  Den fjärde adventsluckan är till för bara dig som lärare och pedagog. Nu har du klarat av ännu en termin! Du har kämpat med IUP:er, utvecklingssamtal och utvecklingsplaner, lektionsplaneringar i alla dess former och säkert skrivit alldeles för många mail. Du har stöttat dina elever, letat vantar i hallen, tröstat barn och lugnat oroliga föräldrar. Kanske har ni pysslat änglar, hjärteböcker och snögubbar med tydliga lim- och glitterrester överallt. Du har alldeles säkert utvecklat dig själv men kanske framförallt allt dina elever och deras familjer som du dagligen möter, stöttar och väcker kunskapstörst hos. Nu är du verkligen värd att få koppla av och logga ut arbetet för ett tag. Vi önskar att du får tid att njuta av julefrid och nyårsbubbel. Ladda dina batterier så att du kan fortsätta vara en skolhj

  Läs mer »
 3. Önskedagar- metoden som ser till att alla barn blir sedda.

  Gästbloggare Maria Treiberg på Förskolan Vittra Sjöstaden.

  På avdelningen Hajarna på förskolan Vittra Sjöstaden jobbar man med önskedagar. På önskedagarna får barnen vara med och bestämma hur en dag på förskolan ska se ut. Förskolan har prisats av tidningen Bamse som utnämner medarbetarna på Hajarna till årets Bamsepedagoger 2014.

    Barn_bayblade_Önskedag Majemabloggen önskedag på Vittra Sjöstaden

  Läs mer »
 4. Normkritisk pedagogik - för möjligheter och mångfald

  Gästbloggare Aisha Susanne Lundgren, Intersektionell genuspedagog, Stureby förskolor.

  Normkritiskt tänkande Majemabloggen

  När och hur sätter vi upp osynliga gränser som gör att det plötsligt blir svårt för en pojke att bära rosa kläder, gör det oattraktivt att leka med någon yngre eller ”självklart” att en prinsessa är en vit, blond flicka..?

  Normkritisk pedagogik vänder upp och ner på begrepp och förförståelse. Istället för att fokusera på hur de ”annorlunda” ska kunna passa in i olika sammanhang så problematiseras det normativa. Vi vill veta när och hur det sker – när skapas normgränser och stereotyper? När och hur sätter vi upp osynliga gränser som gör att det plötsligt blir svårt för en pojke

  Läs mer »
 5. Gästbloggare - Blogg som ett pedagogiskt verktyg i förskolan

  Gästbloggare Jenny Rosengren på Haghulta förskola på Värmdö ställde sig frågan: Hur gör vi för att dela med oss av vårt fantastiska arbete, hur gör vi våra föräldrar medvetna om läroplanen och hur kan vi som pedagoger utveckla oss vidare i tänket kring läroplanen. För  Haghulta förskola blev svaret en blogg.

  Förskolan har ett viktigt uppdrag, eller egentligen så har vi flera, men det främsta uppdraget är att ge barnen en bra grund inför deras livslånga lärande. Med läroplanen som vårt arbetsverktyg skapar vi pedagoger underbara och inspirerande miljöer för barnen, vi väcker deras nyfikenhet och deras lust till att utvecklas. Den här miljön vill vi även synliggöra för föräldrarna och göra dem delaktiga i barnens lärandeprocess och skapa en väl fungerande relation och samarbete mellan förskola-hem.   Just synliggörandet av vårt arbete har vi lyft många gånger i vårt arbetslag, "Huret", hur gör vi för att dela med oss av vårt fantastiska arbete, hur gör vi våra föräldrar medvet

  Läs mer »
 6. Läromedel i förskolan - lärande genom lek

  Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande! Vilket ansvarsfullt uppdrag!

  Förskolan är en egen skolform och det innebär att verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Det känns kanske främmande när man tänker på 4-5åringar? Men vi vet hur nyfikna och intresserade barnen är. Det gäller att hitta tillfället att "slå till" som pedagog!

  På en skogspromenad - stanna upp och plocka några kottar, dessa kan man:

  - sortera, efter färg, storlek, form, läge ... - jämföra, störst-minst, rund-avlång, hel-uppäten ... - räkna - lägga i mönster, som barnen får fortsätta. allt detta utvecklar förståelsen för form. läge, ordning. tal
  Läs mer »
 7. Midsommarhälsning från Majema

  Här kommer en midsommarhälsning från Majemaförlaget. Jag vill inte bara önska er soliga dagar och söta jordgubbar utan även komma med lite information. Måndagen den 24 juni lanseras vår nya hemsida. Det känns pirrigt! Syftet är att det ska bli lättare för dig som kund att navigera på sidan. Dessutom ska det kännas lite roligare och modernt. Nytt är också en sida för Förskolan med de nya titlarna och en för Föräldrar. Majema har också en facebooksida för föräldrar. Du kommer förmodligen att känna igen dig men förhoppningsvis trivas ännu bättre på nya majema.se! Vi följer den digitala utvecklingen och utgivningen av digitala läromedel med stort intresse. Som det ser ut idag tycker vi att Majemaförlagets läromedel passar väldigt bra som komplement i den digitala lärmiljön. Jag tipsar igen

  Läs mer »
 8. Hej förskolan!

  Majemaförlaget arbetar för ett lärande med glädje, kreativitet och struktur! Den visionen har vi haft med oss när vi har producerat planeringsböcker och läromedel för grundskolan i många år. Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98, har förtydligats och kompletterats i avsikt att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag. En förskola med hög kvalitet har effekt på barns lärande och välmående. Enligt den reviderade läroplanenska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Det kanske kan kännas kravfyllt för pedagogen ibland?

  Vi på Majemaförlaget vill vara med här! Förhoppningsvis kan vi hjälpa till med struktur, p

  Läs mer »