Ring oss +46 8 716 67 95

Majema

 • Kan ni komma ihåg er första matematikbok? Det kan jag!

  Gästbloggare Ninnie Hedén, Klasslärare

  Jag kan till och med komma ihåg känslan som uppstod av att slå upp första sidan i en helt ny bok, en bok som bara skulle vara min. Den där speciella doften som finns där då man öppnar upp en helt nytryckt bok och känslan av att ta på sidorna i boken som är helt orörda sedan innan. Precis denna känsla fick jag än en gång möjligheten till att få uppleva då jag kom tillbaka till jobbet efter en härlig sommar och ledighet. Där på mitt skrivbord väntade nämligen ett paket. Ett paket fullt av fina blåa böcker, ett helt nytt matematikläromedel som jag, tillsammans med min härliga klass skall använda oss av under det kommande läsåret.

  Läromedelet Mitt i prick matematik

  Läromedlet heter Mitt i Prick och är Majemas nya matematikläromedel för de lägre årskurserna och som vi nu i årskurs 2 kommer att arbeta med. Till vår första matematiklektion som vi hade denna höst så hade jag tänkt att mina elever självklart skulle få klämma, känna och dofta på sina nya böcker i egen takt, precis som jag fick göra. De fick bläddra fritt i böckerna, titta på bilderna, bläddra fram till det nya, prata med sina klasskompisar om vad de såg, vad de tycker såg lätt/svårt ut och vad som fångade deras intresse.
  Jag hade sedan planerat upp att vi skulle titta närmre på Mitt i Pricks digitala lärarwebb för att där kunna lyssna på den söta berättelsen om Mira och Manuel och även tillsammans kunna lösa de muntliga frågor som finns att använda till varje kapitel. Vi gick även igenom de lärandemål som är till det första kapitlet och dess betydelse.


  elever med mitt i prick matematik


  Klassen fick sedan arbeta med första avsnittet i kapitel 1. De som blev färdiga med de två första sidorna fick arbeta vidare med fördjupningen på den tredje sidan och där utmana sig själv lite.

  Vi avslutade vår första matematiklektion med att dela in oss i mindre grupper och spela det roliga matematikspelet ”Först till 20” där vi använde oss av de talkort som följer med boken. Spelet går ut på att alla talkort läggs upp och ner och barnen får sedan ta ett kort var. I runda två får de ta ett kort till och addera till summan av det föregående kortet. Spelet fortsätter på samma vis i runda 3 och barnen kan när som helst välj att sluta ta upp fler kort. Den som har summan som är närmast 20 vinner. Klassen tyckte verkligen att detta spel var så roligt och efterfrågade det redan på eftermiddagen igen!

  spela 20-spelet ur Mitt i prick matematik

  Vår första matematiklektion med Mitt i Prick kunde nog inte blivit bättre och både klassen och jag är lika glada som nyfikna på vad boken kommer bjuda på mer för spännande matematik!

  /Ninnie

  Följ gärna mitt instagramkonto: @froken.ninnies.klassrum


  Vill du också spela "Först till 20" i din klass?
  Ladda ner kopieringsunderlag och instruktion här.

 • Räknehändelser med återkoppling

  Majema på skolbesök

   

  Välkommen in till klass 1B på Björknässkolan
  räknehändelse i matteboken Mitt_i_prick

  Majema besöker klass 1B på Björknässkolan någon vecka innan jullovet, julmusik ljuder på låg volym i klassrummet och de ska ha mattelektion i halvklass. Klassläraren Susanna Collin Frigghe är lärare sedan 18 år och det märks att hon älskar sitt jobb. Hon berättar att hon även arbetar på SKL med den nationella utbildningen STL-Blended (Skriva sig Till Lärande).


  Susanna och klassen arbetar mycket med återkopplingar och att ge feedback på varandras arbeten. Det är ett strukturerat och målinriktat arbetssätt med språket som grund. Eleverna lär sig att samarbeta, söka och värdera information. Genom att få och att ge återkopplingar till varandra lär de sig att kommunicera och den sociala interaktionen är oerhört viktig. De lär sig också att analysera och tänka kritiskt, vara kreativa och ha ett problemlösande arbetssätt.  Eleverna arbetar med Mitt i prick matematik och i grundboken har man nyss gått igenom räknehändelser med blandade tal.

   

  Dagens lektein i klass 1 B
  Checklista återkopplin av räknehändelse

  Eleverna samlas i ring på golvet och Susanna repeterar begrepp som subtraktion och addition och frågar klassen om de minns vad de ska arbeta med idag.


  Det är tredje gången klassen gör egna räknehändelser som kompisarna får lösa och man märker att engagemanget är stort. De har skrivit egna räknehändelser två och två. Innan de får sätta igång går Susanna igenom formen för att ge återkoppling på sina kompisars räknehändelser och grupperna får checklistor att följa.

   

  Alla i klassen har arbetat med räknehändelser, men på sin nivå. Uppgifterna har eleverna skrivit själva men fröken har sett till att de är rättstavade innan dagens övning.
  På Björknässkolan arbetar man med "en till en", varje elev har en egen dator. Klassen har en gemensam site, där de har mappar för respektive ämne. Det märks att eleverna är vana att arbeta framför datorn och att de vet precis vart de ska gå för att hitta fram till dagens övning.

   

  elevernas återkopplingsvänner
  Elev checklista

  Till sin hjälp har eleverna checklistan. Alla har precis lärt sig att läsa men för dem som behöver extra hjälp så finns det en talsyntes som läser upp kompisarnas räknehändelser. Eleverna arbetar två och två med att ge feedback i kommentarsfältet på sina utsedda återkopplingsvänner. Några räknar ut svåra tal som 53 + 22 -11 medan andra räknar med talen 3+2+1 . Men gemensamt är att alla arbetar med tal med tre.(Där man antingen adderar eller subtraherar tre tal)  Fröken Susanna går runt i klassen och lyssnar på allas resonemang och några elever får läsa högt för fröken.
  ”Det var en gång tre pepparkorn som gick till parken…”
  Står det verkligen så undrar Susanna.
  - Oj – jaha! Pepparkakor ska det ju vara.
  - Ja det är viktigt att läsa ut ordet, påminner fröken då.  Man hör Susanna ge feedback, nyfiket ställa frågor och ge tips på strategier för att lösa räknehändelsen.
  Hur har det gått här då?
  Oj glömde ni det- hur kan ni göra då?
  Hur kom ni fram till det svaret?
  Nu kan ni prova att rita pepparkakorna.
  Hur många var de från början?
  Är ni överens om det svaret?
  Vad hände sen?
  Vad gör ni då?
  Nu hände det något nytt i berättelsen. Vad gör vi då?


  Återkoppling_räknehändelse

  Några elevpar blir snabbt klara med sin räknehändelse och får då välja fritt en ny som de ger återkopplingar till.

  Återkoppling_räknehändelse

  Lektionen börjar lida mot sitt slut och när det är 5 minuter kvar samlas alla på mattan en stund. En del har hunnit besvara två uppgifter medan andra har besvarat fyra.
  Susanna berättar att eleverna nu ska gå in på sina egna räknehändelser och ge feedback på sin återkoppling.


  Efter det summerar Susanna lektionen och repeterar alla begrepp man har tränat på under dagens lektion. Strax innan klockan ringer ut för rast räcker en elev upp handen och frågar var jag kommer ifrån. Majema! svarar några elever. Är det ett land? frågar kompisen då.

 • Ska jag utbilda alla mina elever till programmerare nu?

  Gästbloggare Nelly Bonner, Klasslärare åk 1, Katarina Södra.  Ska jag utbilda alla mina elever till programmerare? Nej, de ska utbildas till goda medborgare i ett digitaliserat samhälle.

  Jag kommer ihåg den där marsdagen tidigare i år, när regeringen redogjorde sitt beslut om förtydliganden och förstärkningar i läroplanen för bl.a. grundskolan. Syftet som presenterades var att klargöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Jag kommer också ihåg samtalen som pågick mellan oss lärare och förvirringen jag kände innan jag fick klarhet i vad som nu förväntades av mig i mitt läraruppdrag. Tackar min nyfikenhet för att jag ganska snabbt fick en klarhet i vad det nya beslutet innebär för mig och mina elever.

  Som författaren Pontus Walck uttryckt sig handlar de nya besluten om demokrati.
  ”Jag ser det som en demokratisk fråga, om man förstår sin omvärld och hur den är uppbyggd så kan man fatta klokare beslut. Det är skolans uppgift att rusta elever för framtiden.”  Skolböcker i matematik åk 1 Mitt i prick

  Jag insåg snabbt att det finns oändligt med material kring ämnet och så många innan mig som samlat kunskap och lektionsupplägg, som behandlar digital kompetens. Bara lyckan när jag öppnade vårt matematikläromedel ”Mitt i Prick” och det redan från förskoleklass ger eleverna möjlighet att lära sig programmering.


  Programmering i matteboken Mitt i prick
  Elev arbetar i Mitt i pricks lärarwebb

     Nu är det inte så att jag inte innan arbetat med källkritik, nätetik, digitala verktyg o.s.v. men det var som en ögonöppnare, när jag tidigt i höstas aktivt sökte mer kompetens. Det har verkligen varit en spännande höst, att tillsammans med eleverna utveckla våra programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar.  Här nedan listar jag tre lektionstips som skapat bra lärandetillfällen för min klass,
  aktiviteter som inte kräver så mycket material.  Elev programmerar sitt namn  1. Koda ditt namn
  Genom att pärla sitt namn kan eleven får grepp om vilket språk en dator pratar. Pärlorna fick representera binär kod. En färg på pärlan får representera 0 och en annan färg får representera 1. Varje bokstav har sin egen kod och mellan varje bokstav placerades en markör.

  Skolelever kodar en robot


  2. Agera robot

  Eleverna fick programmera mig att gå längs en bana utifrån de instruktioner jag fick. Vi arbetade i mindre lärgrupper där aktivitet ledde till samarbete, logiskt tänkande, problemlösning och resonerande. Eleverna fick hela tiden prova sina instruktioner/kommandon på mig och märkte efter hand vad som behövde justeras. Kommande lektion enades vi om ett symbolspråk med bland annat pilar och andra användbara symboler och eleverna programmerade istället varandra.  3. Programmera en instruktion
  Eleverna arbetade i lärgrupper där en utsågs till robot. De andra förberedde och genomförde tydliga instruktioner där kompisroboten skulle tvätta sina händer. Genom att eleverna fick programmera varandra fick de utveckla förmågan att kommunicera instruktionerna i en tydligt stegvis ordning. Syftet med lektionen var att eleverna skulle få en inblick i att roboten bara gör exakt som den blir tillsagd.  För mig handlar det om att jag ska skapa de bästa förutsättningarna för att mina elever kan skapa en förståelse för den digitala värld som ständigt utvecklas. Jag funderar ofta på att vi i skolan lägger grunden till framtida yrken som vi dag inte ens kan föreställa oss, en svindlande och mycket spännande tanke.  Läraren Nelly Bonner  Ha ett fint vinterlov alla läsare och lycka till med din fortsatta digitala kompetensutveckling. / Nelly Bonner

  Följ gärna mitt instagramkonto: @lararenellybonner

 • Praktisk matematik - ute!

  Utematte - Majema på skolbesök i årskurs 1, Björknässkolan, Nacka.

  Elever går til skogen för matematiklektion  Ylva Öhman är klasslärare i åk 1 på Björknässkolan i Nacka.
  På lagom promenadavstånd från skolan finns en liten skog.
  Den skogen har kommit att bli hennes andra klassrum.
  ”Det är när vi kommer ut och arbetar med hela kroppen som det blir extra tydligt om eleverna förstår vad de gör och kan sätta ord på hur de tänker kring matematiken” säger Ylva.


  Matematikboken har tagit upp geometriska begrepp
  Ylva berättar att de arbetar i matematikboken Mitt i prick och att de nu ska arbeta med geometriska former. Klassen har även på sin bildlektion arbetat med de geometriska formerna så helt nytt är det inte. Under mattelektionen i klassrummet går de igenom lärandemålen och arbetar både i matteboken och med Mitt i pricks lärarwebb. "Ett fantastiskt undervisningsstöd fyllt med laborativt material som eleverna älskar att jobba med", berättar Ylva.

  Geometriska former Mitt i prick  Till skogs oavsett väder

  Morgonen då vi på Majema besöker klassen spöregnar det. Trots det, är eleverna ivriga att komma iväg. De arbetar utomhus en förmiddag i veckan och samlas ute på skolgården, i ur och skur. Promenaden till skogen tar omkring 10 minuter och väl på plats hittar vi en liten mossglänta där vi sätter oss ner och har morgonsamling. Det är dags att börja tänka matte och vi värmer upp hjärnan genom att gå laget runt och säga efterkommande tal mellan 0-10. Vid 10 vänder vi och går neråt mot noll igen. Väl uppvärmda och fokuserade, lyssnar alla elever nyfiket på Ylva som tar fram inplastade former i olika färger som hon lägger ut mitt i ringen.

  Utematte med geometriska former

  Vet någon vad den här formen heter? undrar Ylva. Någon gissar på fyrkant och Ylva frågar då om eleven kan det matematiska namnet på formen. Kvadrat! rättar sig eleven då och uppmanas att krypa fram till formen och vända på den för att läsa det rätta svaret. Fler barn får gissa på de 4 olika formerna och efter ett tag märks det att alla är med på tåget.


  Stora trätrianglar och små blåbärscirklar

  Vid det här laget har regnet lagt sig lite. Eleverna delas in i grupper om 3-4 barn som får till uppgift att bygga de fyra olika formerna med material de kan finna i skogen. Det är fantastiskt att få lyssna till deras resonemang om val av byggplats och material.
  Några arbetar med blåbär medan andra använder kottar för att forma en cirkel.

  Elev gör cirkel av blåbär på mattelektion utomhus

  Matteboken Mitt i prick matematik


  Åter till klassrummet och matteboken

  Väl i klassrummet tar boken upp det eleverna precis har arbetat med ute. Cirkeln är sluten och begreppen sitter hos eleverna.


 • Att skapa en grundplanering i matematik för åk 1 - eller inte...

  Gästbloggare Nelly Bonner, Klasslärare åk 1 på Katarina södra

  Skolböcker i matematik åk 1 Mitt i prick  Några dagar innan skolstart packade jag med mig skolans nya matematikläromedel Mitt i prick matematik till landet. Helt nytt för mig var det inte, jag har tittat på det tidigare en del, men nu var det dags att på riktigt få fördjupa mina kunskaper om materialet.

  Planen var att jag skulle utforma höstens grund för våra matematiklektioner. Grunden brukar bestå av att jag konkret skapar ett dokument där jag väljer formspråk och fyller det med bland annat egenskapade laborerande övningar, matteverktyg, lärandemål och stödstrukturer som sedan visas via vår interaktiva skrivtavla. Men den här gången blev inte som vanligt, jag skapade inget dokument den där helgen utan istället upptäckte jag att Majemas matematikläromedel redan har alla de delar jag brukar skapa. Förutom det vanliga med elevbok, lärarhandledning och kopieringsunderlag upptäckte jag en webb som var så mycket mer än jag kunnat önska. Här fanns en mattelåda fylld med relevanta matteverktyg, färdiga genomgångar och möjlighet att träna de aktuella lärandemålen med eleverna.

  digitalt läromedel Mitt i prick matematik


  Att börja med ett nytt matematiskt område

  Jag tänkte berätta för er hur vi gör när vi tar oss an ett nytt område med stöd av Mitt i prick. Självklart utgår jag från styrdokumenten och de förutsättningar och behov som finns i gruppen när jag planerar men förutom det har jag alltid några frågor som får forma våra lärandesituationer.
  • Vad ska eleverna lära sig?
  • Var är de nu och vilket är nästa steg?
  • Hur ska de få möjlighet att lära sig?

  Inför våra lektionspass plockar jag ut stödstrukturer som kan bidra till att synliggöra och hjälpa eleverna förstå vad det är vi lär oss. Här är ett exempel som kom upp på vår matematiktavla nyligen.

  Mitt i prick matematik visar på större än mindre än
  Matematiktavla i klassrum  I lärarhandledningen finns det många förslag på hur vi kan inleda våra lektioner och precis som det föreslås börjar vi också med att ställa öppna frågor. Frågor som ger eleverna, oavsett kunskapsnivå, möjlighet att tänka till. Vi använder oss oftast av ”No hands-up” och istället aktiveras alla alltid med hjälp av miniwhiteboards, tecken som symboliserar elevernas svar samt olika samtalsmodeller som t.ex. EPA (fundera Enskilt, samtal i Par, Alla berättar). Efter en stund där samtalet legat i fokus så börjar vi våra genomgångar via webben. Vi lär med hjälp av laborerande övningar, spel och lekar, där mycket är plockat från aktiviteterna i lärarhandledningen.

  Efter den gemensamma stunden är det elevernas tid att enskilt eller i par fortsätta öva det vi lär, här övar eleverna färdighetsträning, automatisering och fortsatt begreppsbefästning. Ett exempel från min klass var när vi tränade likhetstecknets betydelse, alla i klassen tränar samma begrepp men utifrån sin nivå. En del tränar ”lika med” med tal såsom 3 = 3 medans andra använder lika med när de räknar kubikroten ur 27 = 3.

  elever visar mindre/större än samt lika med på baksidan av Mitt i prick matematik  Det finns så mycket mer att tipsa om och är du nyfiken är du välkommen att följa mitt lärarinstagram. Tack Majema för att ni har effektiviserat min planeringstid samt skapat goda förutsättningar för elevernas lärande med lysande elevböcker, lärarhandledning, kopieringsunderlag och webb. Ha en fin hösttermin alla läsare och lycka till med matematikundervisningen.

  / Nelly Bonner

  Följ gärna mitt instagramkonto: @lararenellybonner

 • Gör er redo för läslov!

  Vill du skapa bra förutsättningar i klassen för ett skönt läslov?
  Ta hjälp av bonusmaterialet till Majemas Lilla läsloggen.  Här hittar du fina bokmärken att laminera, läskort för eleven att fylla i, tips och mallar på två kreativa sätt att redovisa de böcker man har läst.

  ett bokmärke från läsloggen
  Läskort för elever att fylla i.
  redovisa en läst bok

  Ladda ner bonusmaterialet här


  Lilla läsloggen åk 2-3

  Tanken är att Lilla Läsloggen ska hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse och att öka deras läslust! Loggen är väl lämpad för de elever som är i början av sin läskarriär. Den inspirerar till reflektion över vad de egentligen har läst och vad de tycker om boken, dess handling och karaktärer.

  bok att dokumentera lästa böcker i


  Läsloggen åk 4-6

  För de äldre eleverna rekommenderar vi Läsloggen. Arbetet med Läsloggen syftar till en fördjupad läsupplevelse och fortsatt lust att läsa. Ett pedagogiskt hjälpmedel på väg mot den så viktiga reflekterande läsningen.Läsloggen innehåller direkta frågor som kan knytas till den bok som eleven just läst. I loggen finns också arbetsuppgifter och uppmuntran till reflektion i form av öppna frågor.


  Mellanstadieelever dokumenterar sina lästa böcker

  Läs mer om serien Läsloggen

 • Välkommen in i Jennys klassrum!

  Gästbloggare Jenny Liwell, klasslärare åk 3 på Råda skola i Lidköpings kommun.

  En av många delar jag brinner för är lärmiljöer, inne som ute. Jag vill att klassrummet som eleverna möter skall kännas som en trygg och inspirerande plats att mötas och lära på.
  Detta år kommer jag att undervisa en åk 3. Jag har bytt klassrum och det ger möjligheter till att rensa, forma och börja om från början. Under sommaren har jag samlat på mig olika idéer och i mitt huvud börjat forma hur jag vill ha det i klassrummet.

  klassruminredningFöre
  Klassrumsmöblering
  Efter  Mitt huvudämne är svenska. Läsning är något jag vill att eleverna skall ägna sig mycket åt. Att fångas av sagornas magi är något av det bästa. Detta är lätt för vissa men svårare för andra.

  För att bjuda in till läsning vill jag ha inbjudande läshörnor i klassrummet. Eleverna skall få lusten att vilja krypa upp med en bok och få en rofylld lässtund.  Läshörna i klassrum  Under våren fick vi på Råda skola den stora möjligheten att göra studiebesök på två skolor i London. Dessa besök gav mig mycket inspiration. Nedan följer några bilder från besöken som jag kommer att anamma inom snar framtid.


  Inspiration från engelsak klassrum  Ett gammalt cykelhjul följer med mig till alla klassrum. Detta är ett temahjul. Beroende på vad vi arbetar med i klassen så fylls hjulet med något som kopplar till detta. Innan sommaren fyllde vi det med tulpaner när vi pratade årstiderna vår/sommar. Nu är det vimplar som gäller. Det skall var festligt när eleverna kommer tillbaka från sommarlovet.  dekorerade cykelhjul i klassrum
  Bild är ett av mina andra huvudämnen. Jag funderar mycket på hur man kan exponera bilderna på ett snyggt och bra sätt. Vi har laminerat A3 papper och satt en klädnypa på varje för att lätt kunna hänga upp och byta bilder. Det ger en snygg inramning. I London hade varje elev en laminerad ram där bilderna byttes ut. De hade även en stor vit vägg med galgar där bilden sattes fast. Det gav ett rent och snyggt intryck.
  Elevers konst i klassrummet

  Sist men inte minst så har jag under sommaren samlat på mig burkar och spislock. Dessa sprayade jag med grå färg och limmade ihop. Blev en perfekt förvaring till lite smått och gott.  pennskriv och skylt kunskap är coolt
  Följ gärna min lärarresa på instagramkontot: @klassrums_liv  Lycka till med läsåret 2017/18.

  //Jenny Liwell

 • Skolstartsaffisch - Här är jag!

  Dags för skolstart! Låt dina elever i förskoleklass presentera sig med affischen Här är jag.
  Länk till affischen  skolstartsaffisch

 • Skapa läslust med den Stora läsardagen!

  Gästbloggare Siv Fagervall, lärare i svenska och SO i åk 4-6, Sattajärvi skola i Tornedalen.


  Elever har målat affischer av bokomslag på skolans dörrar.
  De senaste åren har jag engagerat mig mycket i mina elevers läsvanor samt deras inställning till läsning och på min skola har vi, med gemensamma krafter, fått till ett mycket positivt läsklimat. I detta blogginlägg vill jag dela med mig av Stora läsardagen som är en mycket omtyckt och efterlängtad temadag bland eleverna på vår skola. En dag som helt tillägnas läsning och läsaktiviteter från förskoleklass till år 6.  Arbetet inför läsdagen påbörjas flera veckor innan, nu senast genom en uppgift i ämnena bild och svenska. Eleverna i år 4-6 delades in i grupper och fick dra en lapp med en litteraturgenre ex deckare, fantasy, osv. Därefter planerade varje grupp en stor illustration av en bok från sin genre som sedan skulle täcka och dekorera en av skolans dörrar. Tanken med detta var att eleverna under Stora läsardagen skulle få möjlighet att bokstavligt talat ”kliva in i bokens värld” varje gång de öppnade en dörr. Våra elever tog sig an uppgiften med stort engagemang, alla ville få till något riktigt bra och resultatet blev mycket effektfullt!


  elever läser i mysig miljö på läsardagen
  Under Stora läsardagen tar de elever som vill med sig kudde, filt och ev något att ligga eller sitta på. Det ska vara en riktig mysdag med så mycket läsning som eleverna vill och orkar med. Alla gör det bekvämt för sig i sina egna klassrum och sedan blir det lugnt och tyst på hela skolan. En del läser själva och andra lyssnar ljudbok. För elever som tröttnar så finns ett förberett klassrum med ljudbok samt målarblad och bokmärken att färglägga.

  elever har pyntat ett lästräd

  Även om Stora läsardagen är en ovanligt lugn skoldag så vill vi ändå få till en glad och festlig stämning ex i korridorerna. Eleverna hjälper till och dekorerar med färgglada vimplar, ballonger och det här året fanns även pyntade ”lästräd”. Grenar och kvistar fick bilda själva trädet och efter en lässtund skrev eller ritade eleverna sina lästankar på papperslappar som hängdes upp på grenarna och bildade ”läslöv”. Vi pedagoger förbereder också enkla tävlingar och kluringar ute i korridorerna. I år fanns utmaningen att para ihop olika ledtrådar med rätt bok. Vinnaren av tävlingen fick ett förstoringsglas som symboliserade lässtrategin ”zooma in”.


  hur mycket har eleverna läst på läsardagen
  Stora läsardagen avslutas alltid med tävlingen ”Hur många sidor har skolans elever tillsammans läst under läsardagen?” Vi lärare håller lite koll på antal sidor/antal lyssnade minuter ljudbok per elev i respektive mentorsklass. Det här året var det en elev i år 1 som lyckades bäst med sin gissning! En enkel prisutdelningsceremoni avslutar dagen, de finaste priserna är givetvis böcker men sedan finns småpriser som ex reflexer och klistermärken så att alla får något litet med sig hem.


  sommaravslutningskort
  Förra läsåret fick en glimt av Stora läsardagen även finnas med och förgylla skolavslutningsdagen. Elevernas bokdörrar fotograferades och blev omgjorda till tjusiga bokmärken med sommarhälsningar. På skolavslutningen delades de ut med en liten påminnelse och hälsning om att eleverna gärna får kliva in i böckernas värld även under sommarlovet.


  Om ni blev nyfikna på min svenskundervisning så är ni varmt välkomna att titta in till min egen blogg baralitesvenska.blogg.se

  Jag önskar er alla ett riktigt fint läsår med många spännande läsupplevelser tillsammans mer Era elever!

  Vänliga hälsningar Siv

 • Flytläsa och läsbegripa!

  Att läsa och förstå det man läser – det är det som blir läsupplevelse och av läsupplevelser lär man, upptäcker nytt och utvecklas.

   

  Jaha, åh, wow

  Ge dina elever chansen att hitta läsningens jaha! åh! wow! genom lärarledd läsförståelseträning. Lika viktigt som att träna upp flytet och jobba upp läskonditionen är det ju att utveckla sin läsförståelse.

   

  5 lässtrategier

  Det talas om fem lässtrategier. En tränad läsare använder dem alla samtidigt och hela tiden, utan att tänka på det.

  1. Att förutspå vad en text ska handla om.
  2. Att stanna upp och räta ut frågetecken kring nya ord och uttryck.
  3. Att kontinuerligt ställa frågor till texten både på och mellan (och bortom) raderna.
  4. Att göra sig inre bilder utifrån texten.
  5. Att samla ihop och sammanfatta det viktiga i texten efter läsningen.

   

  Att samtala om texten före, under och efter läsningen är nyckeln. Varför sa hon så? Vem är
  Kitty? Vad skulle du ha gjort? Vad kommer att hända sedan? Hur ser en skrinda ut? Och att
  uppmärksamma eleven på olika lässtrategier, ge strategierna namn och tillsammans öva dem
  en i taget är ett suveränt sätt att så småningom få läsförståelsen hos eleven både fördjupad och
  automatiserad.

   

  I serien Språkskrinet åk 1-3 finns fristående arbetsböcker i läsning och läsförståelse. De innehåller engagerande texter och illustrationer med tillhörande frågor och uppgifter av olika slag – allt för att eleven ska få öva och visa sin läsförståelse på många olika sätt.

   

  läsförståelsehäften Språkskrinet

Items 1 to 10 of 564 total

Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 57