Ring oss +46 8 716 67 95

Projektbok

 • Samla idéer i molnet!

  I Projektbok moln är det lätt för eleverna att strukturera sitt skrivande med hjälp av tankekartor. Vi blev så glada över att få ta del av klass 2b i Nättrabyskolans arbete att vi gärna delar det med er.

  fakta om Nobel i projektbok

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ritad spruta med fakta om vaccin i projektbok moln

   

   

   

   

   

   

   

   

  fakta om hajar i Projektbok moln

   

   

   

   

   

   

   

   

  Om Projektbok moln

  I Projektbok moln innehåller den vänstra sidan en tankekarta och en bildruta. Den högra sidan är linjerad med ett radavstånd på 14,5 mm. Tanken är att eleverna gör en tankekarta i molnen, ritar i bildrutan och sedan skriver sin text på den linjerade sidan. Boken kan användas till faktatexter, berättelser, dikter m.m.

  Projektbok moln är paginerad och har en tom innehållsförteckning som eleven själv fyller i. Den är spiralbunden och har kraftigt papper, rundade hörn och plastad pärm. Boken är även utrustad med en plastficka längst bak.

  Läs mer och bläddra här

 • Projektböcker med plats för massor av idéer.

  Majemas populära projektböcker har många olika användningsområden. Här kan eleven skriva och illustrera sina berättelser, föra dagbok, redovisa arbeten med mera. Vi frågade några lärare vad de skulle använda sin projektbok till och nedan kan du inspireras av resultatet.

   

   

  Majemas färgglada projektböcker

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Om vi arbetade med Majemas Projektbok röd så skulle vi....

  "Vi skulle dokumentera vårt lärande. Sätta mål, reflektera över våra fallgropar och framgångar för att i slutet av året gå tillbaka och se vår utveckling. Vore underbart att få göra det i en fin bok. En bok att ha kvar många år, gå tillbaka i och se sin egen utveckling."

  Hanna Jennebo

   

  "Efter första läsåret ihop har vi konstaterat att vi behöver utöka vårt ordförråd, så mina elever skulle ha den för att samla alla nya ord och hur man sätter dem i ett sammanhang."

  Maria friberg

  "Jag vill använda boken till att eleverna ska få skriva av sig sina känslor/tankar som de bär på innan vi påbörjar en lektion. Jag fick själv göra detta på lärarhögskolan under en kurs för att kunna "släppa" det man bär med sig in i klassrummet."

  Annette Sörensen

  "Verkar kunna vara ett utomordentligt komplement till att dokumentera projekt inom det självständiga arbetet. Att återge sina tankar i skrift och bild skapar en djupare förståelse för det egna arbetet."

  Johan P Nydewall

   

  Läs mer om och bläddra i Projektbok röd här.

  Se alla våra projektböcker här. 

  Vill du läsa fler tankar och idéer om hur du kan jobba med Majemas projektböcker?

  Läs vidare på Majemaförlagets Facebooksida

   

2 evenemang