Att läsa och förstå det man läser - det är det som blir läsupplevelse och av läsupplevelser lär man, upptäcker nytt och utvecklas.

Jaha, åh, wow
Ge dina elever chansen att hitta läsningens jaha! åh! wow! genom lärarledd läsförståelseträning. Lika viktigt som att träna upp flytet och jobba upp läskonditionen är det ju att utveckla sin läsförståelse.

5 lässtrategier
Det talas om fem lässtrategier. En tränad läsare använder dem alla samtidigt och hela tiden, utan att tänka på det.

1.Att förutspå vad en text ska handla om.
2.Att stanna upp och räta ut frågetecken kring nya ord och uttryck.
3.Att kontinuerligt ställa frågor till texten både på och mellan (och bortom) raderna.
4.Att göra sig inre bilder utifrån texten.
5.Att samla ihop och sammanfatta det viktiga i texten efter läsningen.

Att samtala om texten före, under och efter läsningen är nyckeln. Varför sa hon så? Vem är Kitty? Vad skulle du ha gjort? Vad kommer att hända sedan? Hur ser en skrinda ut? Och att uppmärksamma eleven på olika lässtrategier, ge strategierna namn och tillsammans öva dem en i taget är ett suveränt sätt att så småningom få läsförståelsen hos eleven både fördjupad och automatiserad.

I serien Språkskrinet åk 1-3finns fristående arbetsböcker i läsning och läsförståelse. De innehåller engagerande texter och illustrationer med tillhörande frågor och uppgifter av olika slag – allt för att eleven ska få öva och visa sin läsförståelse på många olika sätt.

läsförståelsehäften Språkskrinet