Wacky Web Tales är en sida där eleverna får hitta på egna karaktärer och händelser i en engelsk webtale. Sidan kan vara lite svår för de yngre eleverna eftersom den kräver en viss grammatik kunskap. Wacky Web Tales hittar du här.