Ring oss +46 8 716 67 95

Tag Archives: bokstavsarbete

 • Forma bokstäver!

  Gästbloggare Karin Pettersson, Kvarnbackaskolan i Kista.

   

   

  En lärobok för att skriva bokstävernas grundformer

  Efter ett skönt sommarlov är nu skolan igång igen. Min härliga klass har börjat tvåan och jag börjar nu mitt tredje läsår med dem. Efter att ha startat upp skrivandet med endast digitalt skrivande i förskoleklass och åk 1 börjar de nu att skriva för hand. Genom det digitala skrivandet och annat arbete har alla eleverna lärt sig bokstävernas namn och hur de låter och har nu bara bokstavsformandet kvar. Detta gör att vi kan arbeta intensivt med att lära oss forma alla bokstäver nu i början av tvåan.

   

  När vi arbetat igenom hela alfabetet kommer vi att fortsätta med välskrivning för att öva upp elevernas handstil. Parallellt med det fortsätter vi att skriva mycket digitalt. Jag lär ut bokstäverna efter de grundformer de har. Erica Lövgren presenterar metoden i sin bok Med datorn som skrivverktyg (2009). Vi övade redan i ettan på grundformerna för att förbereda oss för att skriva bokstäverna.

   

   

  Grundformerna är:
  • motsols cirklar – motsolar (c, a, å, ä, u, d, q, g, o, ö, e)
  • raka linjer – höga bokstäver (l, k, f, t)
  • medsols cirklar – raka medsolar (i, r, n, m, h, b, j, p)
  • diagonaler – diagonala bokstäver (x, v, w, y, z)
  • vågor – bokstaven s

   

  Elever skriver motsolar

  De bokstäver vi inlett med är bokstäverna som hör till motsolarna. Innan vi började forma bokstäverna repeterade vi motsolsmönstret. Jag visade först mönstret på smartboarden där jag målade det. Eleverna fick sedan göra mönstret stort med armen i luften. Därefter gick jag igenom hur de ska hålla pennan innan de fick börja skriva mönstret. Vi har övat på att få ett fungerande penngrepp i både förskoleklass och årskurs ett när de ritat eller gjort andra övningar med pennor. Eleverna fick använda färgpennor till att skriva stora motsolar. De valde fem färger och skrev varje rad fem gånger, varje gång med olika färger.

   

  De fick sedan skriva små motsolar med blyertspenna.

   

  elever skriver små motsolar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Innan de fick börja skriva den första bokstaven, c, visade jag på smartboarden hur man skriver den. Eleverna fick sedan spåra bokstaven på smartboarden för att därefter spåra den på sin iPad.

   

   

  elever skriver C på skrivtavla

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Efter det var det dags att få skriva c i skrivhäftet. Jag pratade innan om att man behöver öva mycket för att få det rätt. Första gången man försöker skriva en bokstav är det kanske inte så lätt precis som det är svårt första gången man försöker hoppa hopprep eller pricka basketkorgen men efter att man övat ett tag brukar man lära sig.

   

   

   

  elev formar bokstäver i bokstavshäfte

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Till sist fick de boken Handstilsloggen, som bygger på att man lär ut bokstäverna efter deras grundformer, där de fick skriva c det finaste de kunde.

  En lärobok för att skriva bokstävernas grundformer

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Läromedlet Handstilsloggen

   

   

   

   

  Läs mer om Handstilsloggen här.

   

  Prova en lektion ur Handstilsloggen här.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  karin Pettersson lärare

   

   

   

   

  Läs mer om Karins arbete i hennes blogg.

 • Samla idéer i molnet!

  I Projektbok moln är det lätt för eleverna att strukturera sitt skrivande med hjälp av tankekartor. Vi blev så glada över att få ta del av klass 2b i Nättrabyskolans arbete att vi gärna delar det med er.

  fakta om Nobel i projektbok

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ritad spruta med fakta om vaccin i projektbok moln

   

   

   

   

   

   

   

   

  fakta om hajar i Projektbok moln

   

   

   

   

   

   

   

   

  Om Projektbok moln

  I Projektbok moln innehåller den vänstra sidan en tankekarta och en bildruta. Den högra sidan är linjerad med ett radavstånd på 14,5 mm. Tanken är att eleverna gör en tankekarta i molnen, ritar i bildrutan och sedan skriver sin text på den linjerade sidan. Boken kan användas till faktatexter, berättelser, dikter m.m.

  Projektbok moln är paginerad och har en tom innehållsförteckning som eleven själv fyller i. Den är spiralbunden och har kraftigt papper, rundade hörn och plastad pärm. Boken är även utrustad med en plastficka längst bak.

  Läs mer och bläddra här

 • Projektböcker med plats för massor av idéer.

  Majemas populära projektböcker har många olika användningsområden. Här kan eleven skriva och illustrera sina berättelser, föra dagbok, redovisa arbeten med mera. Vi frågade några lärare vad de skulle använda sin projektbok till och nedan kan du inspireras av resultatet.

   

   

  Majemas färgglada projektböcker

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Om vi arbetade med Majemas Projektbok röd så skulle vi....

  "Vi skulle dokumentera vårt lärande. Sätta mål, reflektera över våra fallgropar och framgångar för att i slutet av året gå tillbaka och se vår utveckling. Vore underbart att få göra det i en fin bok. En bok att ha kvar många år, gå tillbaka i och se sin egen utveckling."

  Hanna Jennebo

   

  "Efter första läsåret ihop har vi konstaterat att vi behöver utöka vårt ordförråd, så mina elever skulle ha den för att samla alla nya ord och hur man sätter dem i ett sammanhang."

  Maria friberg

  "Jag vill använda boken till att eleverna ska få skriva av sig sina känslor/tankar som de bär på innan vi påbörjar en lektion. Jag fick själv göra detta på lärarhögskolan under en kurs för att kunna "släppa" det man bär med sig in i klassrummet."

  Annette Sörensen

  "Verkar kunna vara ett utomordentligt komplement till att dokumentera projekt inom det självständiga arbetet. Att återge sina tankar i skrift och bild skapar en djupare förståelse för det egna arbetet."

  Johan P Nydewall

   

  Läs mer om och bläddra i Projektbok röd här.

  Se alla våra projektböcker här. 

  Vill du läsa fler tankar och idéer om hur du kan jobba med Majemas projektböcker?

  Läs vidare på Majemaförlagets Facebooksida

   

 • Vad tycker elever och lärare om Språkskrinet Alien?

  Gästbloggare Annelie Lodén, Fornuddens skola i Tyresö
   

  I höstats började läraren Annelie Lodén arbeta med Språkskrinet Alien i sin fyra. Ett par månader in på terminen är det nu dags att utvärdera. Lever Alien upp till hennes förväntningar? Får hon in alla moment som ska med? Och kanske framför allt – vad tycker eleverna om läromedlet?

   

  Elev skriver i Språkskrinet Alien

  I arbetet med Berättelsen som inleder varje kapitel får vi in mängder av olika moment. Vi börjar med att tillsammans fundera kring vad texten kommer att handla om. Här spelar illustrationerna en stor roll. Eleverna bläddrar ofta tillbaka till klassfotot på första sidan, de vill veta exakt vilka av personerna som finns med på bilderna.

  Därefter är det dags för lästräning, oftast i par eller mindre grupp. En stor fördel är att texterna finns att ladda ner på Inläsningstjänst, vilket underlättar för de många elever med dyslexi som jag har i min grupp.

  Förmågan att argumentera utvecklas

  Vi arbetar med frågeställningarna till texten – gemensamt eller enskilt. De frågor som är mest spännande att arbeta med är de sista, där eleverna själva måste fundera, ta ställning och motivera sitt svar. I början var de uppgifterna kluriga – det fanns ju inget rätt eller fel svar, vilket många av eleverna upplevde som frustrerande. Nu börjar flera förstå vitsen och  vi har fått till härliga diskussioner där förmågan att argumentera verkligen tränas.

  Vi arbetar sedan vidare med texten. Eleverna får olika uppdrag:

  • * Hitta fem ord som du är osäker på vad de betyder, eller som du tror någon annan kan vara osäker på.
  • * Stryk under tio ord som du kan skriva en eller flera synonymer till.
  • * Ringa in sju ord som du kan skriva ett motsatsord till.
  • * Vilka ord har författaren använt för att beskriva hur Erik känner sig?
  • * Hur beskrivs de olika personerna?
  • * Vad får vi reda på om Lukas? Vad står det mellan raderna egentligen?

   

  Bild3 SS Elever arbetar i Språkskrinet Alien

  Nästa lektionstillfälle arbetar vi med de olika uppgifter som har med språklära att göra . Här gillar jag att flera olika moment kommer in. I ett av de första kapitlen arbetade vi med att skriva dialoger på olika sätt, vilket eleverna sedan direkt kunde träna extra på när de skrev berättelser. Många, många av elevernas texter innehåller ju dialoger.

  Skrivuppgifterna, som är den sista delen i varje kapitel, har väl varit den delen som vi missat lite på. Eller snarare – den delen där spridningen på elevernas förkunskaper och vilja märks mest. Vilket, hos oss, innebär att några är färdiga med sina texter på alla sätt och vis medan andra har mycket svårt antingen med att komma i gång eller att avsluta. Men, trägen vinner, vi har tränat på att bli klara i tid i ett och ett halvt år nu, det går bättre och bättre. Eleverna skriver sina texter fint för hand eller på datorn. De illustrerar och så klistras allt in i en fin berättelsebok.

  Naturligtvis har alla klasser sina behov, och våra fyror i år har behov av mycket, grundläggande stavningsträning. Därför kompletterar jag Språkskrinet med ett annat läromedel, just för den extra stavningsträningen.

  Språkskrinet Alien läromedel i svenskaKopiersingsunderlag Språkskrinet Alien

  Och vad tycker då eleverna om Alien?

  De tycker bra om berättelserna, vill gärna läsa vidare. De gillar illustrationerna och tycker att de lär sig en massa. Några tycker att de inte hinner klart, medan andra gärna hade haft fler uppgifter – som vanligt i en klass alltså. En sak var de rätt ense om dock – de är inte förtjusta i själva illustrationen av Alien… han/hon/hen ser arg ut – det passar inte alls ihop med boken, den är ju rolig!

 • Nya Öva hemma-häften, ett stöd för föräldrarna

  Har du som lärare elever som behöver repetera eller få en extra utmaning?
  Många skolföräldrar söker konkret stöd för att ta ansvar och engagera sig i sina barns skolgång. Nu ger Majemaförlaget ut  4 arbetshäften för barn i åldern 8-10 år, fyllda med roliga uppgifter samt handfasta tips för föräldrar.

   Öva hemma-häften från Majema

  Med Majemaförlagets serie Hej Skolan! byggs en brygga mellan hemmet och skolan i form av böcker till både skolföräldrar och deras barn.

  Öva hemma eller läxors vara eller icke vara är en het potatis. Att göra skolarbete på fritiden är det rätt eller fel? Drar man paralleller till idrottsvärlden så är det den som tränar mest som blir bäst. Vad är det som gör att vi tänker att skolan bär allt ansvar för träningen när det gäller läsning och matematik? säger Weronica Halldén VD på Majemaförlaget.

  I Öva hemma-häftena får barnen färdighetsträning i svenska och matematik och befäster de grundkunskaper som lagts i skolan. De nationella proven kommer i årskurs tre, då kan dessa häften vara bra att öva upp eventuella svagheter i. Övningarna utgår från läroplanen Lgr11, så föräldrarna kan känna sig trygga med att barnen jobbar ”kvalitetssäkrat”.

   

   

  Bläddra i böckerna här:
  Öva hemma - STAVNING

  Öva hemma - LÄS OCH SKRIV

  Öva hemma - ADDITION OCH SUBTRAKTION

  Öva hemma - MULTIPLIKATION OCH DIVISION

  ”Öva hemma-häftena kan köpas på Majema.se/foraldrar för 52:-styck.

  Majemaförlaget har utvecklat läromedel för F-6 sedan 1982. Hej skolan! är Majemas bokserie för skolföräldrar som vill stötta och engagera sig i sina skolhjältar. Med tydlig pedagogik, roliga illustrationer och handfasta tips till föräldrarna blir Hej skolans böcker och populära Facebookgrupp en behövlig diskussionsplattform mellan hemmet och skolan.

 • Språkskrinet växer så det knakar

  Det var tur att namnet på våra svenskböcker för årskurs 1-3, i sista stund ändrades från guldpennan, silverpennan och bronspennan till Språkskrinet. Annars hade det varit svårt att bygga vidare upp till årskurs 4-6. Blyertspennan, tuschpennan och kulspetspennan hade inte varit så kul (!) kanske? Nu heter serien tack och lov Språkskrinet och möjligheten att bygga vidare på det namnet är ju oändlig!

  Språkskrinet årskurs 1-3Språkskrinet årskurs 4-6

  Till familjen Språkskrinet hör Troll, Clown, Detektiv, Alien, Drake och, om några månader, Bläckfisk. I Språkskrinets helt färska systerserie Språkskrinet läsförståelse finns Trollkoll och Cirkussommar. Vad skulle vi förresten ha döpt dem till om penntemat gällt? Läspennan och överstrykningspennan eller?

  Språkskrinet Läsförståelse

  Lärare uppskattar Språkskrinet för uppgifterna som kräver lite extra, den tydliga strukturen och att den är heltäckande fast ”light”, så att de hinner arbeta med annat kul i svenska.

  Eleverna uppskattar Språkskrinet för att uppgifterna ofta har en knorr, för att det finns mycket att upptäcka i illustrationerna och för att de får verktyg som gör det lättare för dem att skriva bra texter.

  Språkskrinet Lärarhandledning årskurs 1-3Språkskrinet Lärarhandledning årskurs 4-6

  Förresten, jag glömde nämna lärarhandledningarna och kopieringsunderlagen som hör till – med checklistor, tips och läxor. Vad skulle de ha kunnat heta tro? Pensum?

  /Katta - i sina penséer.

 • ABC...

  Tänk så många olika och roliga sätt det finns att träna bokstäver.

  I förskoleklassen på Njupkärrs skola i Tyresö pågår arbetet för fullt med att göra en musikal som ska visas upp för föräldrarna.

  Förskolelärare Annika Pettersson berättar:

  "Vi har lekt med en bokstav i veckan sedan i höstas. Vi arbetar bland annat mycket med olika ramsor och så sjunger vi Majas alfabetssånger. Nu har barnen tillsammans valt ut 8 av bokstäverna som vi ska koncentrera oss på till musikalen. De tycker att det är kul och spännande att få visa upp för föräldrar och syskon vad vi arbetar med i förskoleklassen."

  Här produceras kulisser till scenen.

  Och rekvisita.

  Bokstäverna måste glänsa och glittra fint på scenen.

  Majemas nya böcker i Prick-serien passar också bra att använda vid bokstavsträning.

  Tänk vilken värld som öppnar sig när man lär sig läsa, så mycket man kan lära och så mycket man får uppleva när man läser en bok!

  En vecka full av äventyr i böckernas värld önskar jag dig!

   

   

 • A B C bok

  Här kommer ännu en kul idé från min lärarkompis Astrid.

  Hon lät eleverna bilda bokstäver tillsamman, med kroppen.

  Sedan tog hon bilder med digitalkameran.

  Bilderna blev en fin framsida på boken där varje elev samlar sina bokstavsarbeten.

  Annolunda och jättefint tycker jag!

 • Bokstavspåse

  Förra veckan åt jag och min kompis Astrid en god middag tillsammans och som vanligt blev det en hel del skolsnack. Astrid arbetar som klasslärare i en etta på Brunns skola på Ingarö och det är alltid lika roligt att höra henne berätta om olika idéer och projekt. Astrid är en suverän pedagog!

  Här kommer en kul grej som Astrid gör just nu i sin etta. Passar även jättebra i en förskoleklass.

  En elev i taget får på måndagen ta hem den tomma bokstavspåsen. Uppdraget är att samla saker i påsen som alla börjar på, eller innehåller, en viss bokstav. Med påsen följer en liten instruktion till föräldrarna. Påsen ska vara tillbaka i skolan på torsdagen.

  Vid samlingen på fredagen får eleven presentera några av sina saker genom att sticka ner handen i påsen, känna på en sak och ge sina kamrater ledtrådar på vad det kan vara. Kamraterna gissar - de vet ju vilken bokstav saken börjar på.

  Astrid fotograferar sedan sakerna eleven samlat. Det fotot klistrar eleven in i sin Bokstavsbok.        Om det är lämpligt skriver eleven även en lista på sakerna och klistrar in bredvid.

  Fotot här är ett exempel på en elev som verkligen gått igång på uppgiften. 42 st saker som innehåller bokstaven T, allt ifrån tandtråd till trosa. Gissa om hon var nöjd!?

9 evenemang