På Skolforum i tisdags,  tilldelades Josef Sahlin och Martin Fernström, lärare på Årstaskolan, Guldäpplet 2010. Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält och speglar utvecklingen av IT i svensk skola. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond i samverkan med DIU/Datorn i Utbildningen samt Lärarförbundet och  Lärarnas Riksförbund.

Läs mer »