Barn som vill lära sig mer engelska Gästbloggare Sofia Panagiotidou, lärare i Utsäljeskolan, Huddinge.

Engelska är också viktigt, vi måste göra det på riktigt!

Rim och ramsor räcker inte längre, engelska måste bli ett ämne som räknas i svenska skolor menar Sofia Panagiotidou och får medhåll från både kolleger och språkforskare.

 

Engelska är ett ämne som dras med ett besvärligt moment 22. Bristen på kunskapskrav i Läroplan för grundskolan från 2011 har gjort det till ett eftersatt ämne som får väldigt lite tid i timplanen. Det finns för få lärare med behörighet och kvaliteten på undervisningen blir lidande. Pengar satsas inte och läromedel väljs bort. Det

Läs mer »