Blogg

 1. Med Språkskrinet Troll i naturen

  Härlig vårsol, blå himmel, varmt och skönt. Varför inte lägga svensklektionen utomhus?

  Språkskrinet Troll Läromedel i svenska Våra två gästbloggare Astrid Claeson och Eva Marklund, Brunns skola på Ingarö berättar här hur man kan arbeta med Språkskrinet Troll ute i det fria. Vi tog våra två ettor och började med att gå ut på skolgården och sätta oss i varsin ring. Tillsammans gjorde vi de fyra uppgifterna på sidan 29 i Språkskrinet Troll, muntligt och utifrån skolgårdens miljö.

  Läs mer »
 2. Vad har en alien, en drake och en bläckfisk gemensamt?

  Läs mer »
 3. En läsande klass ur Majemas perspektiv

  En_lasande_klass

  Vi på Majemaförlaget vill gärna slå på trumman för projektet ”En läsande klass” som sjösattes nu i april. Vilket fantastiskt redskap alla Sveriges lärare i skolår 1-6  erbjuds alldeles gratis! Den långsiktiga satsningen ”En läsande klass” har som främsta syfte att vända trenden med den sjunkande läsförståelsen som vi tyvärr ser i Sverige idag. Materialet som kostnadsfritt distribuerades till landets alla sär- och grundskolor (år 1-6) i april månad innefattar studiehandledningar och texter, där du som lärare hittar konkreta och tydliga uppslag på hur du kan arbeta med textsamtal och läsförståelse i din klass, enligt senaste forskning.  

  Läs mer »
 4. SETTdagarna 2014

  Två givande och inspirerande dagar är till ända. Vi på Majema tackar alla som besökt vår monter på SETTdagarna! Det är alltid lika givande att höra era tankar om våra böcker, ros som ris, så fortsätt gärna komma med era tankar och idéer om våra läromedel på info@majema.se Vi passade på att fråga några av våra besökare varför de besökte SETT, hur de arbetar digitalt idag och vad de önskar för digitala läromedel i framtiden. Sofia Egeholm Katarina Hallström web Sofia Egeholm lärare och arbetslagsledare 7-9 och Karin Hallström lärare och arbetslagsledare 4-6, på Högalidskolan i Stockholm. - Vi besöker SETT för att hitta nya

  Läs mer »
 5. Majema behöver dig!

  Är du intresserad av en projektanställning i höst?

  Vi på Majema har flera läromedelsprojekt på gång inom engelska, matematik och svenska. Under hösten 2014 behöver vi en 1-7 lärare som vill vara med och utveckla våra läromedel. Du kommer att arbeta tillsammans med oss på redaktionen. Arbetet kommer att vara förlagt till vårt kontor i Nacka Strand. Frågor? Kontakta Annika Mårtensson på am@majema.se eller via 08-716 67 95. Ansökan görs via e-post och ska vara oss tillhanda senast den 31/5-2014.

  Vill du läsa vad en av våra tidigare projektanställda tyckte om att jobba hos oss? Läs mer här

  [caption id="attachment_1157" align="alignnone" width="300"] Några av oss som jobbar på Majema[/caption]
  Läs mer »
 6. Digital prova på övning från Min bok om NÄROMRÅDET

  Min skolväg - ett elevarbete gjort med appen Educreations

  Med Min bok om Närområdet har du som lärare en perfekt utgångspunkt när du vill arbeta varierat men inte vill känna dig låst utav ett läromedel. Boken innehåller uppslag kring elevens hemort och skolväg samt yrken, viktiga samhällsfunktioner, byggnader, hållbar utveckling och livet förr i tiden. Teman som alla är tacksamma att arbeta digitalt med.

  Prova på övning - Min skolväg

  Låt dina elever vandra runt i närområdet och dokumentera vad de ser och upplever. De kan t.ex. * fotografera vad de ser * söka efter fakta och kartor på internet * måla av olika trafikmärken * intervjua olika personer i sitt närområde * dramatisera intervjuerna eller göra egna filmer av all fakta * bjuda
  Läs mer »
 7. Loggskrivande som frigör tid för lärande

  Att skriva reflekterande är att lära sig om sig själv

  Jag har genom alla år i skolans värld förvånats över varför fler inte ser värdet av loggskrivandet där elevens lärande, oavsett ämne, synliggörs och samlas. Jag har sett hur lärare brottas med skoluppgifter för att få elever att visa sitt tänkande i olika uppsatser och skrivuppgifter… och eleverna, istället för att visa sitt tänkande, arbetar med att reproducera fakta och fokuserar på att försöka förstå och lista ut vad lärarna vill ha och se. För att citera en elevröst i senaste Pedagogiska magasinet (Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt, Nr1 februari 2014) ”Om man får ett A på en uppsats är det bara en stämpel som betyder att man lyckades göra som någon annan ville”.   Jag vill påstå att loggskrivandet motverkar det ovanstående citat berättar. Reflekterande loggskrivande är lärandets kärna, det utgår från elevens egen förförståelse, sin egen kunskapsprocess och erfarenhet. I skrivande
  Läs mer »
 8. Att arbeta med Majemas väggkalendrar

  Det finns många olika sätt man kan arbeta på med våra väggkalendrar. I detta inlägg vill jag tipsa och inspirera er inför framtida planeringsarbete tillsammans med er klass. Jag har valt att fokusera på två produkter, klassikern Hela året runt och nyheten Veckokalendern.  

  Hur kan man använda väggkalendern Hela året runt i Fk-3?

  Med Hela året runt är det lätt och roligt att skapa struktur! Tillsammans skapar ni klassens egen kalender. I början av varje månad fyller ni i månadens viktiga dagar såsom temadagar, klassråd, födelsedagar, aktiviteter m.m.  

  Vid månadsskifte/årstidsskifte:

  hela_aret_runt_majema_arshjul_blogg Börja varje månadsskifte med att gå igenom vilken
  Läs mer »
 9. Jag och min kalender!

  Vi gav läraren Lilian Vister en mall att fylla i angående sin relation till sin lärarkalender. I detta blogginlägg kan du läsa resultatet. Lilian har använt Majemas lärarkalendrar i mer än tio år. Känner du igen dig?  

  Min lärarkalender betyder ALLT för mig.

  lararkalender_alla_majema  

  Utan min lärarkalender skulle jag ...

  1. ... inte veta vad vi ska göra under en arbetsvecka. 2. ... inte ha koll på mina elevers olika resultat på olika tester. 3. ... inte snabbt få fram kontaktuppgifter till elevernas föräldrar. 4. ... inte komma alls eller i tid till alla olika möten under veckan... 5. ... inte ha koll på allt ifrån ledighet för elev till Fettisdagen...  

  Digital

  Läs mer »
 10. Läromedel i förskolan

  Barn behöver lek för att lära sig och för att väcka nyfikenhet för sin omvärld.

  Förskolan ska inte vara samma sak som skolan. Även om det är viktigt att barnen i förskolan lägger en bra kunskapsgrund inför skolan får detta inte ske på bekostnad av leken. Ett bra läromedel för förskolan behöver därför vara anpassat efter detta. Läromedlet behöver göra det lätt att involvera lek och lärande i vardagen. Detta känns särskilt viktigt för att barnen inte ska bli skoltrötta allt för tidigt. Läromedlen ska användas som inspiration för att ni ska komma igång med ett projekt, men efter det är det viktigt att följa barnen i leken och se vad de intresserar sig för och på så sätt involvera inlärningen naturligt i deras värld. Tanken är ju heller inte att förskolan ska behöva ändra sina dagliga rutiner utifrån läromedlet utan tvärtom ska övningarna och tipsen kunna smälta in i rutinerna. Ställ krav på läromedlen att de uppfyller dessa krav för att smälta in i just er verksamhet. Läromedle
  Läs mer »
 11. Varför Min bok om DEMOKRATI?

  Vår serie ”Min bok om …” är suverän.

  Idén är lika enkel som fenomenal: inom ett avgränsat temaområde drar vi upp ramarna – eleverna gör resten :) Resultat: en unik, välfylld, snygg bok om temaområdet ifråga, där fakta, reflektioner och iakttagelser finns med på både bredden och djupet, i form av elevernas personliga bilder och texter. Här på förlaget gör vi alltså förarbetet – vi formulerar frågor samt sammanställer vissa utvalda fakta, alltihop i en tydlig, överskådlig struktur. Sedan lämnar vi tomt. Och det är svårare än man kan tro! Ofta har vi, under arbetets gång med en ny ”Min bok om …”, råkat skriva en jättemaffig faktabok i ämnet och då måste vi skala bort. Och skala mer. Bara lämna kvar de allra kärnfullaste frågeställningar och data. Och sedan vrida och vända på dessa frågeställningar och data. Många varv. Allt detta eftersom vi med ”Min bok om …” vill få eleverna att både söka information och tänka själva, vi vill uppmuntra till vidare undersökningar och diskussio
  Läs mer »
 12. Språkskrinet Läsförståelse - Klurarbyrån från lärarens och elevens perspektiv!

  Att arbeta med läsförståelse är viktigt och jag har insett att det är ännu viktigare än jag trodde förut. Jag har även märkt att eleverna gillar att arbeta med läsförståelse och det handlar ju om att de får en förståelse för vad det är de läser. Jag har en klass på 27 elever i åk 3 och har valt att arbeta i halvklasser med läsförståelse för att det ska bli så bra som möjligt. Jag har främst använt mig av material som ”Cirkussommar” i åk 2 och nu i åk 3 ”Klurarbyrån” och då har vi arbetat med ett kapitel i taget. Eleverna har fått läsa tyst för sig själva och stryka under ord som de inte förstår. När alla i gruppen har läst så har vi gått igenom de svåra orden och därefter

  Läs mer »
 13. Engelskundervisning med kreativitet, glädje och struktur!

  Kreativitet …

   

  Lek!

  Kom ihåg att det även i årskurs 4-6 är både roligt och lärorikt att leka! (Om man vill kan man förstås kalla det rollspel eller teater utan publik :-)) Hela klassen/gruppen är med! Ordna en miljö. Med hjälp av fantasin och lite ta-vad-man-har-rekvisita kan klassrummet lätt förvandlas till en restaurang, centralstation, idrottsarena, shoppinggata, hotell, skola, museum eller historisk plats. Hjälps åt att hitta på roller, göra skyltar och bestämma ett grovmanus. Du som lärare kan förbereda replikkort så är det finns att utgå ifrån.  

  Skapa!

  SAMSUNG Göra tittskåp är alltid jättekul! Låt eleverna göra/bygga en scen ur en känd saga (kanske
  Läs mer »
 14. The big 5 - Så blir förmågorna enkla att arbeta med

  Fram till för ett år sedan har jag stångats med förmågorna som vi finner i läroplanen. Förmågorna har varit abstrakta och väldigt många, 71 stycken för att vara exakt. Det var först när jag läste Göran Svanelids artikel, Lägg krutet på The Big 5, om de fem viktigaste förmågorna (Big 5) som jag tyckte att förmågorna blev mer konkreta och enklare att hantera. Big 5 innehåller/sammanfattar nämligen alla de 71 förmågor som står i läroplanen. Jag kände en lättnad att slippa presentera alla förmågorna för min dåvarande årskurs 2 och istället kunna fokusera på 5 stycken.  

  Big 5: vad respektive förmåga beskriver

   

  1. Analysförmåga

  Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

  2. Kommunikativ förmåga

  Samtala. Disku
  Läs mer »
 15. Läromedel i förskolan - lärande genom lek

  Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande! Vilket ansvarsfullt uppdrag!

  Förskolan är en egen skolform och det innebär att verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Det känns kanske främmande när man tänker på 4-5åringar? Men vi vet hur nyfikna och intresserade barnen är. Det gäller att hitta tillfället att "slå till" som pedagog!

  På en skogspromenad - stanna upp och plocka några kottar, dessa kan man:

  - sortera, efter färg, storlek, form, läge ... - jämföra, störst-minst, rund-avlång, hel-uppäten ... - räkna - lägga i mönster, som barnen får fortsätta. allt detta utvecklar förståelsen för form. läge, ordning. tal
  Läs mer »
Page