A cuddly toy

Att få träffa tvättäkta lärare så ofta som möjligt är den bästa inspirationen för mig som läromedelsutvecklare. Det är genom att få ta del av enskilda lärares glädjeämnen och utmaningar som jag får idéer till nya projekt. Det är också spännande att följa upp hur Majemas läromedel fungerar för elever och lärare. Under en pratstund med Eva Marklund, lärare i en åk. 3 på Brunns skola/Ingarö, fick jag ta del av denna roliga uppföljning till en övning i WRITE red - en arbetsbok i engelska. Eleverna hade skrivit en text i Write om A cuddly toy ,där de bl.a. beskrivit gosedjurets utseende. De fick nu läsa upp varsin mening ur sin text. För varje uppläst mening växte A cuddly toy fram genom att Eva ritade och målade på ett stort blädderblockspapper. Nu sitter han/hon där på klassrumsdörren och säkert minns eleverna som passerar, en rolig engelskalektion!