Alla hjärtans dag - pyssel och vänskapsövningar

Alla Hjärtans Dag är en dag som inspirerar till mycket kul man kan göra med eleverna. Man kan till exempel ta tillfället i akt och fokusera lite extra på att bygga vänskap i klassen. De senaste åren har vi låtit dagen växa till en hel vecka som vi kallar för Vänliga Veckan. Då har vi jobbat mycket med relationsstärkande övningar, teambuilding och lite pyssel. 

En väl fungerande klass där eleverna trivs och känner trygghet är en grund för inlärning, det vet vi lärare. Men det är inte alltid lätt att veta hur man når dit. Här kommer därför några pysseltips som passar bra kring Alla hjärtans dag i skolan, men de går naturligtvis bra att använda sig av när som helst under skolåret. Det är pyssel och kompisövningar som vi prövat i klassrummet själva och vet att eleverna brukar uppskatta. Nedan finns mallar för pysslet att skriva ut och kopiera.

Vill du ha mer inspiration hittar du det i Lärarpraktikan Vinter.

Alla hjärtans dag-pyssel för barn i skolan

Vänliga läxan

Ge eleverna årets populäraste läxa under just den veckan, nämligen att göra "bra-saker" hemma. Det kan vara att städa, diska, plocka undan, med mera. Det brukar vara väldigt omtyckt av eleverna och älskat av föräldrarna! Nedan finns ett kopieringsunderlag du kan använda dig av. Det går också att gemensamt i klassen komma överens om uppdragen som ska ingå i läxan.

Kompishjärta

Skriv ut ett stort hjärta till varje elev, eller låt dem rita och klippa ut ett hjärta i papper själva. Låt dem sedan skriva, rita eller måla olika saker man kan göra för att vara en bra kompis. Sätt upp alla hjärtan på anslagstavlan i form av ett stort hjärta.

Vänliga Uppdraget 

Varje dag får några elever dra var sitt hemligt uppdrag ur Vänliga Hjärtat, som de sedan ska utföra under dagen. På eftermiddagen får de redovisa hur det gått. Uppdragen handlar om att vara vänlig på olika sätt. 

Till exempel:

"Lek med någon som du inte brukar leka med." 

"Hjälp någon som behöver hjälp." 

"Hälsa på två personer som du inte brukar hälsa på." 

Detta har vi gjort med eleverna i de lägre årskurserna 1-3, som tagit det på stort allvar. Det går så klart att anpassa så att det passar även de högre årskurserna.

Ord man blir glad av

Kopiera arbetsbladet i filen nedan till varje elev. Skriv elevens namn i cirkeln och placera sedan ut pappren på elevernas platser. Eleverna går sedan runt och skriver positiva kommentarer på alla klasskamraters papper.

Vänskapsövningar året runt

För att bygga vänskap i klassen kan man också använda en lektion i veckan åt just detta. Då kan man varva kompisövningar och vänskapsövningar med diskussioner. I Lärarpraktikan Vinter finns konkreta vänskapsövningar som hon har arbetat med i sina klasser, och vet fungerar. Alla övningar har tillhörande kopieringsunderlag i form av arbetsblad, dokumentation och utvärderingar.

Har du gjort några lyckade vänskapsövningar i ditt klassrum som du vill dela med dig av till andra lärare? Mejla oss på info@majema.se. Tillsammans sprider vi kunskap och inspiration!