Altruism

Altruism: osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse. Enligt Ernst Fehr som är professor i mikroekonomi och exprimentell ekonomi, är förståelsen för altruism som drivkraft nödvändigt för att förbättra samhället. Intressant, men kanske inget vi tar upp i undervisningen på lågstadiet. Däremot att vara osjälvisk och att behandla medmänniskor väl, är ju egenskaper som vi vill ge grogrund för i skolan. Ni har väl sett Majemas Lärarpraktika "Hej kompis"?http://majema.se/laromedel/lararpraktikan-1/lararpraktikan-hej-kompis.html Där får du handledning och tips samt mängder av kopieringsunderlag i ämnet EQ, "bygga vänskap i klass"