Att arbeta med Majemas väggkalendrar

Det finns många olika sätt man kan arbeta på med våra väggkalendrar. I detta inlägg vill jag tipsa och inspirera er inför framtida planeringsarbete tillsammans med er klass. Jag har valt att fokusera på två produkter, klassikern Hela året runt och nyheten Veckokalendern.  

Hur kan man använda väggkalendern Hela året runt i Fk-3?

Med Hela året runt är det lätt och roligt att skapa struktur! Tillsammans skapar ni klassens egen kalender. I början av varje månad fyller ni i månadens viktiga dagar såsom temadagar, klassråd, födelsedagar, aktiviteter m.m.  

Vid månadsskifte/årstidsskifte:

hela_aret_runt_majema_arshjul_blogg Börja varje månadsskifte med att gå igenom vilken månad ni går in i och vad det betyder. Är det kanske snart en ny årstid? Titta på årshjulet tillsammans och konstatera vilken årstid det är nu. Nu är det exempelvis mars månad vilket betyder att våren är på väg. Vad är vår för er? Prata med klassen och bestäm fem ord som symboliserar våren/månaden för er. I slutet av månaden/årstiden går ni igenom orden. Stämde era förväntningar eller vill ni kanske ändra någonting?  

Utnyttja de välgjorda bilderna till varje månads uppslag.

hela_aret_runt_majema_mars_blogg Prata om bilderna. Vad ser ni? Vad händer på bilden? Vad tycker ni kännetecknar månaden? Varför tror ni att det är just den här bilden denna månaden? Om man vill ta det ett steg längre kan alla få skriva sin egen lilla berättelse utifrån bilden. Ha då gärna några frågor, likt ovan, som eleverna kan utgå ifrån.  

Starta sedan era dagar gemensamt med att:

- titta på datum, månad och år - prata om vilka olika sätt man kan skriva datum på - prata om dagen, är det något speciellt som inträffar idag? Varför är just det viktigt att komma ihåg? - vem har namnsdag? Känner ni någon som heter så?   hela_aret_runt_majema_blogg   När eleverna är mogna kan de själva ta över uppgiften och vara värdar som turas om att presentera dagen för klassen. En kul idé kan vara att be föräldrar eller andra gäster som besöker klassen att skriva sin namnteckning i dagens datumruta. Spara gärna och sätt upp månadsbladen på väggen i klassrummet eller korridoren vartefter månaderna går och tydliggör på så sätt hela årets gång för eleverna.  

Hur kan jag använda väggkalendern Hela året runt i åk 4-6?

Med Hela året runt är det lätt att skapa en tydlig struktur för eleverna! Tillsammans skapar ni klassens egen månadskalender. I början av månaden fyller ni i månadens viktiga dagar såsom temadagar, klassråd, läxor, prov, aktiviteter, studiebesök m.m. Med hela månaden ifylld kan sedan du och dina elever diskutera lämplig studieteknik för att de ska hinna med sitt skolarbete utan att de ska känna alltför mycket stress. Hur ska de nå sina enskilda och gemensamma mål? Vad är viktigt för dem att tänka på? Och framförallt, hur kan du som lärare underlätta för eleverna? Du som pedagog kan på ett överskådligt sätt hjälpa eleverna att strukturera sitt lärande.   hela_aret_runt_majema_mars_diskutera_blogg   Använd kalendern för att belysa viktiga dagar. Vilka viktiga dagar finns det just denna månaden? Varför är de viktiga att uppmärksamma, tycker du? Låt eleverna diskutera och kanske skriva en text kring några av de viktiga dagarna.  

Hur knyter jag an vårt arbete med Veckokalendern till LGR 11?

I LGR 11:s inledande kapitel kan vi läsa om hur våra elever ska delta i planeringen av den dagliga undervisningen för att kunna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Låt eleverna därför tidigt vara delaktiga i veckans pedagogiska utformning. Veckokalendern är ett nytillskott till vårt kalenderutbud. Kalendern är i A3-format och passar i alla skolsammanhang. Här kan ni tillsammans i klassen planera och tydliggöra er gemensamma vecka.   veckokalendern_majema_mars_blogg   Det finns gott om plats att skriva och/eller rita om vad som ska hända i veckan. Fyll i för- och eftermiddagsaktiviteter, ämnen, teman, födelsedagar, ev. läxuppgifter, kom ihåg att ta med dig ... och allt annat viktigt som en lärare och klass behöver tänka på!   Nu är det bara att köra på med planeringsarbetet i era väggkalendrar. Här kan du läsa mer om alla våra väggkalendrar.   /Maria