Boksamtal med Majemas läsloggar som grund.

Som lärare vill vi att våra elever ska läsa med flyt, förstå det de läser och tycka om att läsa. Läsningen ska ge dem en upplevelse, skapa känslor och tankar. Skapa ett sug efter att läsa mer. Men hur ska man hinna med reflekterande uppföljningssamtal med 25 elever utifrån 25 olika boktitlar? Svaret på den frågan kan vara att arbeta med Majemas Läsloggar.

Lilla läsloggen för åk 2-3 I Lilla läsloggenskriver eleven om sina läsupplevelser i form av bokrapporter. Lilla läsloggen har en ny uppgift till eleven för varje läst bok. T.ex. att rita och måla huvudpersonen, att ställa frågor till bokens författare eller att fundera och förklara huruvida handlingen hade kunnat utspela sig i verkligheten. Eleven uppmanas också att gå tillbaka och sökläsa i sin lästa bok, för att hitta sådant som författare, ett antal ord som börjar på s och dylikt.

man ska läsa därför att man då får tänka tankar som andra tänker och känna känslor som andra känner och förstå såzdant som andra förstår. Kanske man till och med förstår sig på sig själv lite bättre.

Catharina Günther och Niklas Rådström i förordet till Läsloggen Läsloggen Majema elevarbete

Läsloggen för åk 4-6

I Läsloggen skriver eleven om sina läsupplevelser i form av bokrapporter. Läsloggen har en ny fråga till eleven för varje läst bok, vilket gör bokrapporterna varierade och roliga. Till exempel hur en av bokens huvudpersoners hemsida skulle se ut, att ställa frågor till bokens författare eller att beskriva en händelse ur boken och sedan associera till något man själv varit med om. Eleven uppmanas också att sökläsa och hitta sådant som utgivningsår, författare samt ett antal verb, roliga ord eller liknande. Olika sätt att använda Läsloggen - Varje elev kan ha en personlig läslogg i skolan. I den skriver eleverna varje gång de läst en skönlitterär bok i skolan. Plats för 18 böcker! - Klassen kan ha gemensamma genreläsloggar. Eleverna skriver i den genreläslogg där boken de just läst passar in. Utmärkt för att andra barn ska kunna slå upp och få boktips, utifrån favoritgenre! - Varje elev kan ha en personlig läslogg hemma. I den skriver eleverna om skönlitterära böcker de läst hemma. Målet kan vara att läsa och skriva om 6 böcker, varje läsår. En bra variant av läsläxa. - Läsloggen har olika teman på frågorna, för varje uppslag. Till exempel kan fokus ligga på titeln, framsidan, huvudpersonen, handlingen eller författaren. Eleven kan utgå från ett sådant tema när han eller hon ska välja ny bok att läsa, som ett uppdrag. Till exempel, slå upp nästa tomma uppslag i din läslogg och leta sedan på biblioteket efter en bok med det som uppslaget fokuserar på: en lockande titel, en fantasieggande illustration på framsidan, en spännande huvudperson, en bra handling eller en bok skriven av en känd författare.