Dagens matte - perfekt inför de nationella proven!

Gästbloggare Astrid Claeson och Eva Marklund, Brunns skola Ingarö

Arbetet med Dagens matte ger oss som lärare en bra överblick över vad vi måste jobba mer med inför de nationella proven. Det är också ett sätt att hålla kunskaperna från gamla arbetsområden vid liv. Här berättarklass 3 i Brunns skola hur de arbetar med Dagens matte.

Efter de vanliga morgonrutinerna brukar vi börja de flesta skoldagarna med ett blad från Dagens matte-blocken. Dagens matte är populär och det har snabbt blivit en rutin som barnen saknar om vi någon gång hoppar över. Eftersom blocken inte är personliga går det snabbt att dela ut dem. Eleverna river ut aktuell sida, gör uppgifterna och när de är färdiga börjar de läsa tyst i sin läsebok. Vi samlar in blocken och förvarar dem i bokhyllan. Dagens blad samlar vi också in och tittar igenom medan eleverna läser tyst. Det går ganska fort eftersom det inte är så många uppgifter på en gång. Det ger oss möjlighet att direkt se om någon elev har haft svårt med en uppgift. Är det någon uppgift som flera elever haft svårt för så går vi igenom den tillsammans direkt efteråt. Det är bra variation på uppgifterna. Ibland hoppar vi över någon sida och gör en längre bak i blocket. Det är inga problem med att säga till eleverna vilken sida de ska riva ut. Arbetet med Dagens matte ger oss som lärare en bra överblick över vad vi måste jobba mer med och är också ett sätt att hålla kunskaperna från gamla arbetsområden vid liv. Speciellt nu i trean inför de nationella proven ser vi det som en stor förmån. Dagens matte är ett häfte där eleverna ges tillfälle, ofta och lite åt gången, att repetera och befästa sina kunskaper i matematik. Läs mer om Dagens matte här och se vår film om hur man kan arbeta med Dagens matte i klassen.