Do you shark?

Satt och letade engelska uttryck och hamnade på en hemsida tillhörande Karin Långström Vinge. Blev en del fniss fast uttrycken just inte kunde användas till det jag tänkt Men här får ni några roliga "svengelska" varianter:        Do you shark? (Hajar du?) How plenty is the bell? (Hur mycket är klockan?) Shoot around yourself. (Sköt om dig) Beat yourself down. (Slå dig ner) Do not if it! (Gör inte om det!) Läromedel i engelska har vi på MAJEMA satsat på under 2010. Write - en serie arbetsböcker där eleverna övar att skriva texter på engelska. YES! - ett behändigt grammatikhäfte Lärarpraktikan Tea Time - kopieringsunderlag för roliga pratövningar. Allt författat av vår fantastiska Lotta Berge, lärare i Södra Sandby. Have it so good! /Annika