edublogs

Här kommer ett tips till dig som vill använda bloggar i undervisningen - Edublogs. Edublogs är utvecklat 'av utbildare för utbildare' och erbjuder en massa tips och idéer om hur man kan använda bloggar pedagogiskt. På Edublogs kan du också administrera dina elevers bloggar väldigt enkelt. Har du eller dina elever redan bloggar igång kan du också enkelt importera dem i Edublogs. Edublogs är gratis och du hittar dem här - http://edublogs.org