Engelskundervisning med kreativitet, glädje och struktur!

Kreativitet

 

Lek!

Kom ihåg att det även i årskurs 4-6 är både roligt och lärorikt att leka! (Om man vill kan man förstås kalla det rollspel eller teater utan publik :-)) Hela klassen/gruppen är med! Ordna en miljö. Med hjälp av fantasin och lite ta-vad-man-har-rekvisita kan klassrummet lätt förvandlas till en restaurang, centralstation, idrottsarena, shoppinggata, hotell, skola, museum eller historisk plats. Hjälps åt att hitta på roller, göra skyltar och bestämma ett grovmanus. Du som lärare kan förbereda replikkort så är det finns att utgå ifrån.

Skapa!

Göra tittskåp är alltid jättekul! Låt eleverna göra/bygga en scen ur en känd saga (kanske ni har läst Little red riding hood innan, exempelvis). Sedan får de presentera sin scen (eller återberätta hela sagan!) i små grupper (gärna olika sagor), och/eller hemma för en vuxen.

glädje

 

Prata roligt!

Tongue twisters tycker många är kul. Hämta inspiration här: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters

Sjung!

Musik! Sjunga, dansa och skapa eget! Titta på artister och deras framföranden, apa efter, översätt låtar från engelska till svenska och tvärtom går det att få till rytmen?

Spela spel!

Tävlingar och spel går hem hos de allra flesta. I Tea Time 1 och 2 hittar du en massa användbara exempel.

 och struktur

 

Använd Yes!

När det kommer till grammatiken kan det passa med en lathund :) . Oumbärlig när du själv behöver friska upp minnet. Och utmärkt för eleverna att ha hemma som stöd vid läxor.

Skriv!

I vår serie Write ligger fokus på att komma igång och våga skriva på engelska samt utveckla sitt skrivande och sitt ordförråd. Write följer en tydlig struktur där ni inleder lärarlett med att gemensamt i klassen, samla ord och planera texten. När eleverna sedan skriver sina texter har de något konkret att utgå ifrån.

Som i alla ämnen gäller:

- våga (tillåtande klimat i klassen är en förutsättning) - ha skoj tillsammans - repetera - variera

och

- prata, prata, prata engelska /Katarina Hedensjö