Exit tickets och Hela året runt.

Gästbloggare Ninnies Hedén lärare i årskurs ett.

För mig blev starten på höstterminen 2016 på en helt ny skola och i en helt ny årskurs. Jag har tidigare arbetat på mellanstadiet, men skulle nu ner i åldrarna och ta min första etta. Med lite fjärilar i magen inför mitt nya uppdrag tog jag några dagar under sommaren och funderade på hur jag skulle lägga upp min planering och hur jag skulle kunna synliggöra lärandet för mina kommande 7-åringar.

Inspirerad av lärare runt om i världen

Jag tycker mycket om att influeras av mina kollegor i andra länder och idag är ju detta en stor möjlighet med tanke på dagens teknik och internet. Det känns även som att vi (pedagoger världen över) bjuder in varandra mer i våra klassrum och delar med oss av våra tankar och idéer.

exit tickets i klassrum

Så när jag en dag surfade runt på några amerikanska lärarsidor fann jag en pedagog som på ett relativt enkelt och tydligt sätt synliggjorde dagens lärande för eleverna med hjälp av post-it lappar, som de i slutet av dagen satte upp på deras dörr, så kallade exit-tickets.

ag bestämde mig för att spinna vidare på denna idé men fick tänka om lite då elever i en årskurs ett oftast ligger på helt olika nivåer när det handlar om att skriva och läsa. Så med hjälp av Majemas fantastiska väggkalender Hela året runt, beslutade jag mig för att vi skulle "kryssa dagen" lite annorlunda.

 

Väggkalender i klassrum med exit tickets Att kryssa dagen

När dagen börjar lida mot sitt slut så har vi en liten samling där klassen berättar för mig vad de har lärt sig under dagen. Frågan är öppen och de som vill och känner att de lärt sig något får berätta om detta. Samtidigt skriver jag upp det som eleverna säger på en liten post-it. Det är stolta elever som på ett lustfyllt sätt berättar och lyssnar på varandra. När vi känner oss färdiga så "kryssar" vi dagen med vår post-it. Ibland blir det flera olika saker på vår lapp och ibland blir det bara något. Dagen efter kan vi titta på vår kalender och repetera vad vi lärde oss dagen innan. Det blir en tydlig dokumentation både för barnen men även för mig. Tanken är att vi skall fortsätta med detta och kommer då även kunna se utvecklingen av vårt lärande under åren på lågstadiet.

 

Läraren Ninnie




För fler härliga tips följ gärna froken.ninnies.klassrum på Instagram!