Flippa klassrummet och frigör tid för aktivt lärande

[caption id="attachment_4259" align="alignleft" width="178"]Anna Stam Anna Stam[/caption] Vår gästbloggare Anna Stam inspirerar och informerar om konceptet "Flippat klassrum". Konceptet "Flipped classroom/Flippat klassrum" bygger på en omvänd läromodell där elever får instruktioner och tar del av genomgångar i hemmiljö för att sedan ägna sin skoltid till att bearbeta sin kunskap genom uppgifter, övningar och adekvat lärarstöd. Jämför med den traditionella läxan med uppgifter som eleven förväntas klara på egen hand utan stöd från lärare och kanske utan möjlighet att få hjälp av en annan vuxen. Genomgångarna kan antingen vara filmade presentationer, text och bild publicerade på skolans blogg eller en podcast - poängen är att flytta genomgången ut från klassrummet. Det är en stor fördel om eleven har en plattform att kommunicera med andra klasskamrater och där de även kan skriva frågor till sin lärare under tiden. Läraren kan också lägga in ett moment efter genomgången där eleven får svara på ett antal kontrollfrågor för att vara säker på att hon eller han har förstått genomgången (och tagit del av den). Varför flippa klassrummet? Genom att flippa klassrummet frigör man tid och gör sig tillgänglig som lärare för eleverna under lektionstid - man får mer utrymme att hjälpa och stötta elever individuellt. Vinsterna med denna modell kan vara särskilt kännbara om man tidigare ägnat mycket av sin lektionstid till genomgångar i helklass. Du kan nu istället lägga den tiden på att förmå eleverna att delta aktivt under lektionen med att bearbeta informationen från genomgången, interagera med varandra eller ställa frågor. Spar jag tid som lärare? Både ja och nej. Det tar tid att spela in filmer och skapa digitala genomgångar, men samtidigt är behållningen så enormt stor genom att man får fler att hänga med i undervisningen. Eleverna tycker att det är både roligt och motiverande att göra denna typ av uppgifter hemma. Eftersom idén funnits ett tag finns det många färdiga filmer och genomgångar som man kan använda sig av, vilket kan underlätta då arbetsbelastningen kanske känns stor som den är. Två exempel på digitala plattformar där det finns färdigt flippa klassrummet-material är http://studi.se/ och http://www.mystudyweb.com/ Tips på upplägg - Så här gör du för att flippa klassrummet 1. Skapa en presentation av din genomgång i ett lämpligt verktyg, t.ex. http://prezi.com/ 2. Använd dig av ett skärminspelningsprogram som Jing http://www.techsmith.com/jing.html, Screenr http://www.screenr.com/ eller Screencast-O-Matic http://screencast-o-matic.com/. 3. Spela in din presentation tillsammans med din röst, antingen från skärmen eller kanske filma när du står vid tavlan och gör din genomgång. (Filmen bör vara max 10 minuter, lite beroende på målgruppen. Filmen behöver inte vara "märkvärdig" men tänk på att hålla uppe tempot. Eleverna uppskattar i regel film, särskilt med sin favoritlärare ;) 4. Publicera genomgången på YouTube eller Vimeo. Bädda in videon på er klassblogg, maila länken till eleverna eller uppmana dem att söka på videon alternativt gå direkt till er kanal på YouTube eller Vimeo. 5. Avsluta med att ge instruktioner om att fylla i ett formulär som du skapat på Google apps, så att du får feedback om eleverna förstått genomgången och ifall de har några frågor. Exempel på genomgång inför ett projektarbete i engelska skapat med verktyget prezi och Screencast-o.Matic Av Anna Stam www.stam.se