Gästblogg: FN-dagen - Alva elev

Idag är det den 24 oktober, alltså FN-dagen. I skolan uppmärksammades vi elever på det genom att alla lektioner efter lunch var inställda (schemabrytande) och istället satt vi klassvis med våra mentorer i ett par timmar. Klassen blev indelad i 8 grupper, och varje grupp blev tilldelad ett millennium-mål. På tjugo minuter skulle vi svara på ett par frågor utifrån vårt mål, lite special-anpassat efter LGR 11 (diskussion, diskussion, KOPPLA, UTVECKLA, diskussion...) så nu är jag expert på "Öka jämställdheten mellan kvinnor och män" målet. Jag kan säga att delmålet om att andelen kvinnor ska vara 50% i parlamentet år 2015 inte kommer uppnås, det har bara ökat med sju procent sedan 1990. Oups. När vi var klara med våra dokument så fick vi sätta vår egen mål-symbol på ett snöre med en klädnypa, som skulle representera hur långt målet var kommet. Jag tog ett par mobilbilder. De är väldigt dåliga, men på första bilden kollar vi på en film på Engelska om FN. På bild två redovisar en något nervös grupp sitt lilla arbete och på bild tre är "målsnöre". /Alva