Framtidens lärande

Fantastiskt att få vara en av 800 som tar del och delger varandra om IKT och annat spännande inom skolan-KunskApsfabriken, som några kloka Nackaungdomar kallade den