Gästblogg, Sofie - lärare på Kronan F-9 i Trollhättan

Hej!

När min vän Maria frågade mig om jag ville gästblogga här på Majema blev jag jätteglad. Att få chansen att nå ut med några av mina tankar kring läraryrket känns otroligt spännande.

Som relativt nyexaminerad lärare omformulerar jag min yrkesroll varje dag.

Delar av dagen är jag helt klar med att min roll är som namnet avslöjar, att lära ut, men för det mesta inser jag att mitt yrke handlar om olika möten med människor, nya situationer och utmaningar.

Jag slås ofta av insikten att vad som fungerade i ett möte med en elev igår inte alls behöver fungera idag. För det är väl så att allt är under ständig förändring när man arbetar med människor. Det är det som är mest krävande i mitt yrkesval samtidigt som det är det gör det absolut roligast.

Men vem är jag då? Jag heter Sofie och är inne på mitt tredje läsår som lärare. Jag jobbar med ämnena svenska/ svenska som andraspråk och engelska på en skola som heter Kronan F-9 i Trollhättan.

Just nu är vi inne i en omorganisation där vi tänker nytt. Detta läsår har vi lagt om elevernas och lärarnas scheman till att lektionerna ligger blockvis. Vilket innebär att vi till exempel läser alla veckans timmar i svenska på raken en dag i veckan.

Omorganisationen ställer krav på alla som vistas i skolan, krav på oss att våga vara flexibla och våga förändra.

Min chef nämner ofta ordet mod. Mod att testa och tänka nytt, mod att inte alltid behöva vara experten i klassrummet, mod att låta eleverna lära sig själva och lärarna.

För lika mycket som yrkets namn säger oss att vi lär ut så handlar yrket nästan mer om att våga lära nytt.