Gästbloggare - Blogg som ett pedagogiskt verktyg i förskolan

Gästbloggare Jenny Rosengren på Haghulta förskola på Värmdö ställde sig frågan: Hur gör vi för att dela med oss av vårt fantastiska arbete, hur gör vi våra föräldrar medvetna om läroplanen och hur kan vi som pedagoger utveckla oss vidare i tänket kring läroplanen. För Haghulta förskola blev svaret en blogg.

Förskolan har ett viktigt uppdrag, eller egentligen så har vi flera, men det främsta uppdraget är att ge barnen en bra grund inför deras livslånga lärande. Med läroplanen som vårt arbetsverktyg skapar vi pedagoger underbara och inspirerande miljöer för barnen, vi väcker deras nyfikenhet och deras lust till att utvecklas. Den här miljön vill vi även synliggöra för föräldrarna och göra dem delaktiga i barnens lärandeprocess och skapa en väl fungerande relation och samarbete mellan förskola-hem. Just synliggörandet av vårt arbete har vi lyft många gånger i vårt arbetslag, "Huret", hur gör vi för att dela med oss av vårt fantastiska arbete, hur gör vi våra föräldrar medvetna om läroplanen och hur kan vi själva utveckla oss vidare i tänket kring läroplanen?För ett år sedan startade vi bloggar, ett nytt tänk. Varje avdelning har sin egen blogg där föräldrarna blev inbjudna via mail, på så vis är bloggarna låsta så att inga obehöriga kan komma in och läsa. Tanken med bloggen var att på ett enkelt sätt synliggöra vår vardag och samla all viktig information till föräldrarna på ett och samma ställe istället för via veckobrev eller månadsbrev. Vi har skapat ett "träd" i sidokolumnen av bloggen där viktiga datum och information från förskolechefen är fastnålat, som ett kalendarium för föräldrarna. Vi använder oss numera bara av bloggen som informationskanal.

Skapar delaktighet och kvalité

I blogginläggen knyter vi an till läroplanen på ett enkelt och lättförståeligt sätt, vi delar med oss av processen i vårt arbete med olika projekt genom bilder och texter. Det är även ett lätt sätt för oss pedagoger att dokumentera på och det är en stor del av vårt systematiska kvalitetsarbetet, då det är lätt att gå tillbaka till äldre inlägg. Barnen är delaktiga i bloggen genom att sitta med när vi bloggar, några barn i taget, ibland får de bestämma utförandet av inlägget och vilka bilder som ska vara med. Många föräldrar läser inläggen i sina mobiler på väg från jobbet innan de hämtar sitt barn på förskolan vilket skapar och bjuder in till mysiga samtal om barnets dag mellan barn och förälder på vägen hem. En del föräldrar har berättat att de brukar sitta ner tillsammans med sitt barn och läsa bloggen på kvällen. Barngruppen är intresserad och vill läsa dagens inlägg när vi pedagoger sitter och skriver.

En fantastisk relation med föräldragruppen

Vi har genom bloggen skapat en fantastisk relation med föräldragruppen, vi har fått ett otroligt positivt gensvar (detta har framkommit genom föräldraenkäten samt under utvecklingssamtalen)och framför allt medvetna föräldrar som känner sig delaktiga och vet hur vi jobbar mot de olika målen i läroplanen. Vi pedagoger har kunnat arbeta fram ett roligt arbetssätt där vi även synliggör verksamheten för oss själva, vi har blivit bättre på att kunna beskriva vårt syfte med allt vi gör, både i omsorgsstunderna och i våra projektarbeten. Under läsåret 14/15 kommer vi att utveckla bloggen ännu mer och arbeta fram fler sätt att skriva och utforma den på.

Vad bör man då tänka på om man vill starta en blogg på sin förskola?

* Alla pedagoger bör vara intresserade, det är inte svårt att blogga och man behöver inte skriva långa inlägg. * Alla pedagoger bör känna sig bekväma med läroplanen för att kunna använda bloggen som ett pedagogiskt verktyg i den pedagogiska dokumentationen. * Vi har skapat ett speciellt dokument där föräldrarna ger sitt godkännande att bilder på barnen får vara med i bloggen. * Skapa en låst blogg där bara inbjudna läsare kan läsa inläggen. Vi jobbar i Blogger. * Bestäm innan ni startar bloggen om ert syfte med bloggandet samt hur just ert upplägg ska se ut och hur bloggen kan passa in i er vardag. Sen är det bara att blogga på! Lycka till och Happy Blogging! Jenny Rosengren, förskollärare på Haghulta förskola på Värmdö