Gör er redo för läslov!

Vill du skapa bra förutsättningar i klassen för ett skönt läslov?
Ta hjälp av bonusmaterialet till Majemas Lilla läsloggen.

Här hittar du fina bokmärken att laminera, läskort för eleven att fylla i, tips och mallar på två kreativa sätt att redovisa de böcker man har läst.

ett bokmärke från läsloggen
Läskort för elever att fylla i.
redovisa en läst bok

Ladda ner bonusmaterialet här

Lilla läsloggen åk 2-3
Tanken är att Lilla Läsloggen ska hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse och att öka deras läslust! Loggen är väl lämpad för de elever som är i början av sin läskarriär. Den inspirerar till reflektion över vad de egentligen har läst och vad de tycker om boken, dess handling och karaktärer.

bok att dokumentera lästa böcker i

Läsloggen åk 4-6
För de äldre eleverna rekommenderar vi Läsloggen. Arbetet med Läsloggen syftar till en fördjupad läsupplevelse och fortsatt lust att läsa. Ett pedagogiskt hjälpmedel på väg mot den så viktiga reflekterande läsningen.Läsloggen innehåller direkta frågor som kan knytas till den bok som eleven just läst. I loggen finns också arbetsuppgifter och uppmuntran till reflektion i form av öppna frågor.