Gör små lerfilmer - ett enkelt, pedagogiskt och kreativt arbetssätt!

Gästbloggare - Emma som är mellanstadielärare och driver Instagramkontot Skolinspiration

Inspireras av hur klassen kan göra lerfilmer utifrån olika teman! Idéen kom till vår gästbloggare när man pratade om hur de på skolan skulle kunna arbeta med skrivplattor och olika appar som kunde användas till att göra film med. Eftersom klassen hade jobbat en hel del med barnkonventionen, allas lika värde och gemenskapen i klassen just då, blev uppgiften att genom en film visa hur man kan vara en bra kompis.

 

Barn gör lerfilm på Majemabloggen Jag är en grundskollärare som hela tiden försöker utveckla min undervisning. Jag vill att mina elever ska bli självständiga, kreativa och nytänkande elever som ska ha all möjlighet och förmåga att göra vårt framtida samhälle till det bästa möjliga. Alla pedagoger har på något sätt upplevt den stora skillnaden mellan individer i en klass. Inte bara kunskapsmässigt utan också hur de lär sig bäst. Vissa elever lär sig bäst genom att läsa sig till kunskap, några vill se filmer, andra vill jobba med händerna, några vill lyssna och ytterligare några vill sjunga sånger och göra danser. Det går att skriva hur många exempel som helst, vi alla lär oss på olika sätt och så kommer det alltid att vara. I och med denna variation har jag insett hur viktigt det är att min undervisning är så varierande som möjligt för att jag ska kunna nå alla elever. De olika undervisningsformer jag kastat mig in i har varit utmanande både för mig och för klassen. Vissa har fungerat och andra inte. Nu ska jag berätta om en undervisningsform som jag har tyckt fungerar riktigt bra i min klass och som jag rekommenderar andra att testa. I detta exempel talar jag utifrån min nuvarande klass, en årskurs fem på 22 elever. Denna undervisningsform går ut på att göra lerfilmer utifrån olika teman. Idéen kom när vi från början fick en iPad till varje elev i min klass. Vi pratade mycket om hur vi skulle använda dem på olika sätt och då upptäckte jag olika appar som kunde användas till att göra film med. I några av dessa appar handlade det inte om traditionell filmning, utan istället tar appen snabba kort som sedan sätts ihop till filmer. Jag började testa lite hemma. Jag ställde iPaden i fönstret och tog kort mot solen var femte minut. Det resulterade i en häftig film om hur solen rör sig på eftermiddagen. Jag testade att flytta små figurer fram och tillbaka och upptäckte att med små förflyttningar blev filmen riktig bra. Genom detta insåg jag det kreativa och pedagogiska arbetssätt som detta kunde leda till. Jag började med att komma på en uppgift till eleverna. Jag ville att det skulle vara något tema som gav dem möjlighet att vara kreativa och kunna lägga sin egen prägel på filmen. Eftersom vi jobbat en hel del med barnkonventionen, allas lika värde och gemenskapen i klassen just då, blev uppgiften att genom en film visa hur man kan vara en bra kompis. Självklart finns det en mängd andra teman man kan använda sig av i sin klass. Lektionen började med att jag presenterade uppgiften: Hur ska en bra vän vara? Vi lottade grupper med fyra elever i varje grupp och de fick genom en tankekarta börja spåna. När jag kände att eleverna fått en grund visade jag några exempel på lerfilmer, t.ex. Pingu. På storbild visade jag appen och vi gick tillsammans igenom funktionerna. Sedan gjorde vi en kort film tillsammans så att de skulle se hur appen fungerade. Det viktigaste när man gör denna typ av film är att kameran måste stå still samt att figurerna måste göra små rörelser mellan varje kort. Vi skapade en kort film tillsammans och tittade på den. Jag kände direkt att jag hade eleverna med mig och så är det ju oftast idag när vi jobbar med teknik. Eleverna har bra koll och lär sig väldigt lätt. Därefter fick de skriva ett manus, skapa sina figurer, bygga upp en scen och sedan var det bara att börja filma. Grupperna testade sig fram, tittade på filmen, ändrade och förbättrade. Jag hörde många idéer, kreativa tankar, mycket nyfikenhet och ett gott samarbete. Här fick eleverna på ett annorlunda sätt visa sina kunskaper. När vi tittade på filmerna såg vi en mängd fina budskap som vi kunde diskutera kring i helklass. Vilka fantastiska kompisar vi alla är! Jag kan verkligen rekommendera den här undervisningsformen. Istället för att ha ett prov eller en redovisning kring något område kan man istället låta eleverna presentera sina kunskaper genom filmer. Varierande och kul – låt kreativiteten i våra klassrum flöda! Vill du få fler tips av Skolinspiration? Besök hennes Instagramkonto.