Grattis alla lärare!

Den 5 oktober är Världslärardagen. Skolor över hela världen hyllar sina lärae för deras fantastiska insatser och deras viktiga roll i elevernas livslånga lärande. Enligt UNESCO är världslärardagen ett tecken på medvetenhet, förståelse och uppskattning av lärarnas bidrag till utbildning och utveckling i världen. Varje år belyser man olika teman. I år är temat Recovery begins with teachers, om lärarnas roll vad gäller återuppbyggande av länder som varit i konflikt eller drabbats av andra kriser så som naturkatastrofer, hiv/aids, våld m.m. Vi vill ge alla lärare uppmärksamhet idag och berätta för er hur vansinnigt viktiga ni är för vårt land. http://www.youtube.com/watch?v=qi2L8AN7kew