Hej förskolan!

Majemaförlaget arbetar för ett lärande med glädje, kreativitet och struktur! Den visionen har vi haft med oss när vi har producerat planeringsböcker och läromedel för grundskolan i många år. Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98, har förtydligats och kompletterats i avsikt att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag. En förskola med hög kvalitet har effekt på barns lärande och välmående. Enligt den reviderade läroplanenska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Det kanske kan kännas kravfyllt för pedagogen ibland?

Vi på Majemaförlaget vill vara med här! Förhoppningsvis kan vi hjälpa till med struktur, planering och utvärdering för pedagogen. Och skapa ett lustfyllt lärande för barnen.

Planeringsbok för förskolan majema  

I Planeringsbok för förskolan finns mallar för planering och utvärdering och du får hjälp med att planera så att läroplanens mål kommer med i alla aktiviteter.

Kluriga bokenär barnens första bok, en med tema språk och begrepp och en med matte och begrepp. Till dessa har vi två handledningar med massor av tips på hur ditt arbete i förskolan kan uppnå hög kvalitet - och vara roligt! Kluriga boken matte och begrepp lärarhandledning förskola majema   Kluriga boken matte och begrepp förskolan majema Kluriga boken språk och begrepp lärarhandledning förskolan majema  

Kluriga boken språk och begrepp

 

Den 10,11 april kommer vi att finnas på Förskoledagarna, Älvsjömässan. Hoppas att vi får träffa många förskolepedagoger där! Vi ser verkligen fram emot att ha en dialog med er och ta del av all er erfarenhet!

I veckan skickades en katalog ut till alla förskolor, där man ser se vad vi kan erbjuda. Har du missat katalogen kan du gå in på vår hemsida och bläddra i en pdf eller beställa en egen katalog.

Som sagt, hör av er till oss med era tankar! Vi är beredda!

/Weronica