Högläsning

Kensukes rike av Michael Morpurgo En spännande bok att läsa högt ur är särskilt bra att ha till hands så här i början av terminen, då det ofta blir lite tid över på lektionerna. Den här boken har jag läst för två fjärdeklasser och de tyckte mycket om den. Boken är en robinsonad och det är lätt att få idéer till egna skriv- eller bilduppgifter på temat öde ö. Skolstart för eleverna idag? Lycka till! Katta