Kom igång med programmering- tips!

Ja, nu är det ingen nyhet att programmering införs i det centrala innehållet i bl.a. ämnet matematik från och med ht-18. Det är många som tycker kring det, men en sak är klar: Vi ska arbeta med programmering från höstterminsstarten 2018.

Låt oss ta en titt på det centrala innehållet från det senaste reviderade styrdokumentet i matematik årskurs 1-3, algebra. Där står:
”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.”

Om vi kikar på det motsvarande centrala innehållet för årskurs 4-6, algebra så kan vi läsa följande:
”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.”


Jag tänker nu ge er en rad tips på hur ni enkelt kan komma igång att programmera tillsammans med era elever. Välj det som passar!

I UR:s serie ”Programmera mera” finns många intressanta program att ta del av, det är kluriga utmaningar som bland annat behandlar logiskt tänkande och att upptäcka samband.

I klippet nedan visar läraren Linda Kempe hur stegvisa instruktioner kan leda till en dans. Kika på hennes steg mot dansprogrammering.

 


Att arbeta med instruktioner, både att skriva och att följa, är också en form av programmering, till exempel:

  1. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten.
  2. Torka händerna på en pappershandduk.
  3. Smörj in händerna med handsprit och gnid tills det har torkat helt.


En annan form av programmering är att kunna konstruera, följa och fortsätta ett mönster.

Bild från Mitt i prick FK:s lärarwebb.

 


Lightbot Hour är en kostnadsfri bra app som tillmötesgår Skolverkets skrivningar kring programmering.

På webbsidan Code.org kan du prova programmering i flera olika miljöer och även arbeta med blockprogrammering.

I appen Scratch JR, kan dina elever arbeta med en enkel form av blockprogrammering. Om eleverna känner sig trygga i det, kan de gå till hemsidan scratch.mit.edu där de kan jobba vidare och utveckla sina färdigheter ytterligare.

Bild från Mitt i pricks lärarwebb, 3B.


I Majemas basläromedel i matematik, Mitt i prick, finns det programmeringsövningar i lärarwebbarna och i alla grundböcker. Ja, redan från förskoleklass!

I juni kommer ett blogginlägg där jag berättar mer om digitaliseringen och arbetet ute på skolorna. Ni kommer att få ta del av hur några lärare i åk 1-3 jobbar med programmering i sina klasser. Jag kommer även att ge er tips på lite bra sommarlovsläsning i ämnet

/Fredrik Kennebäck, www.freken.se