Lärande samtal

I går var jag på skolbesök och blev varm i hjärtat. Jag fick vara med om vad Farsta strandskolan dagligen ger sina elever. Jag förundrades av: Arbetsro Inspirerande arbetsmiljö Inlärning på många olika sätt Undervisning Barnen i fokus Arbete mot individuella mål Självständiga kunskapssökare Digital portfolio Frihet och struktur Men det som fångade mig mest var den viktiga dialogen som fördes i klassrummen. Lärandesamtalen. Lärande samtal. Lärarnas frågor förde undervisningen framåt. Frågorna väckte elevernas nyfikenhet och fick deras kunskaper att lyfta. Lärarnas noga planerade lärande samtal. I samspel med elevernas tankar, reflektioner, egna erfarenheter och fakta. För så är det ju. Vi lär av och med varandra. Hela tiden. Under genomgångar, vid arbetsborden, i hallen, på rasten... I klassrummet studsade dialogen runt på en behaglig nivå, när eleverna diskuterade och dokumenterade tillsammans; ek eN är stor okSo så är De brun stam och ekolon. Anna som är lärare i årskurs 1 avslutade första passet med en fruktstund. Eleverna fick säga vilken frukt de önskade och sedan en sak de visste om träd. Detta ledde till samtal om klorofyll, förmultning, olika sorters träd… … lärande samtal, att ta vara på :). Tack för en givande dag!