Läromedel i förskolan

Barn behöver lek för att lära sig och för att väcka nyfikenhet för sin omvärld.

Förskolan ska inte vara samma sak som skolan. Även om det är viktigt att barnen i förskolan lägger en bra kunskapsgrund inför skolan får detta inte ske på bekostnad av leken. Ett bra läromedel för förskolan behöver därför vara anpassat efter detta. Läromedlet behöver göra det lätt att involvera lek och lärande i vardagen. Detta känns särskilt viktigt för att barnen inte ska bli skoltrötta allt för tidigt. Läromedlen ska användas som inspiration för att ni ska komma igång med ett projekt, men efter det är det viktigt att följa barnen i leken och se vad de intresserar sig för och på så sätt involvera inlärningen naturligt i deras värld. Tanken är ju heller inte att förskolan ska behöva ändra sina dagliga rutiner utifrån läromedlet utan tvärtom ska övningarna och tipsen kunna smälta in i rutinerna. Ställ krav på läromedlen att de uppfyller dessa krav för att smälta in i just er verksamhet. Läromedlen ska göra det lättare att fokusera på vad som är viktigt för barnen att lära sig och även ge tips på hur förskolan kan gå tillväga. Allt detta för att förskolan ska kunna uppnå målen i förskolans läroplan. laromedel_forskolan_lek_majema

 

Tips för hur förskolan kan arbeta med läromedel.

- Utnyttja de rutiner som redan finns på förskolan, såsom samling, fruktstund, lunch för att introducera nya inlärningsmoment utifrån ett läromedel. - Förskolan ska inte vara lika med skolan. Fokus bör ligga på lek i kombination med inlärning. - Dra nytta av gemensamma grupplekar för övningar, när ni är ute och leker eller är på utflykt.  

Bra lekar att få in träning i är exempelvis rollekar som att leka affär eller skola.

- I affären kan man prata om antal, träna kategorisering (äpplen är frukter, byxor är kläder). - Utse ett barn som får vara lärare och som får ge andra barn uppmaningar och säga saker som de ska göra. - I utomhuslekar kan barnen samla saker och sortera, bygga kojor och se hur många barn som får plats i kojan, få kunskaper om växter och djur. - Ta det ett steg längre. Finns det några lekar eller spel som ni brukar leka med som ni skulle kunna använda för övningarna?  

Var uppmärksam på vad barnen intresserar sig för och ha det som utgångspunkt vid övningar.

laromedel_forskolan_vacka_nyfikenhet_majema Många lekar som barn tycker om går att styra in på det ni just nu har valt att träna på.  

Använd flera inlärningskanaler.

Rita, gör experiment, titta på film, gör egna fotoböcker och använd kroppen för att inlärningen ska blir så rolig som möjligt och för att befästa kunskaperna. Om det går, försök att lägga extra enskild tid på barn som av någon anledning har svårt med inlärningen, så att dessa barn får så goda förutsättningar som möjligt att ta till sig nya saker och inte hamnar för långt efter de andra barnen i utvecklingen.   / Amelie Grape, logoped & författare   Hur arbetar du med läromedel i förskolan? Svara med en kommentar och du är med i tävlingen om en 2-dagars seminariebiljett till Förskoledagarna 12-13 mars på Stockholmsmässan! (Glöm inte att skriva din mejladress så vi kan komma i kontakt med dig).