Läsförståelse del 1 av 3

Läsförståelse, detta viktiga ämne tänker vi skriva om i tre delar här på Majemabloggen.

majemaforlaget_weronica_hallden Det är jag, Weronica Halldén, som skriver den första delen i serien. Att lära sig läsa är stort. En ny värld öppnas. Men för att kunna använda de hopljudade stavelserna som värdefulla ord för att lära sig saker och utvecklas, måste man även förstå det man läser. Som Catharina Günther och Niklas Rådström skriver i förordet till Läsloggen: ” … man ska läsa därför att man då får tänka tankar som andra tänker och känna känslor som andra känner och förstå sådant som andra förstår. Kanske man till och med förstår sig på sig själv lite bättre.” barn_johan

Hur går det för oss med läsningen?

Larmrapportersäger att svenska elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under det senaste decenniet. Vad beror det på? Neddragningar? Lärarutbildningen? Sverige brukar ofta jämföras med Finland. Att Finland haft en lärarutbildning på akademisk nivå under längre tid än Sverige och att pedagogiken är mer utvecklad är två skäl som brukar komma upp i resonemanget. Hög status på läraryrket brukar ge bra resultat hos eleverna i undersökningar.

Andra viktiga faktorer för en framgångsrik skola kan vara:

- Lärare som öppnar upp klassrummen och släpper in coachande kolleger - Systematiskt samarbete där lärare lär av varandra - Skolledare som har förmåga och tid att syssla med att utveckla det pedagogiska arbetet - Tydliga karriärvägar för lärare Fjärdeklassarnas läsförmåga har försämrats ytterligare sedan förra mätningen 2006, men ligger fortfarande över snittet i EU och OECD, visar mätningen från PIRLS 2011. Försämringen beror enligt Skolverket främst på att eleverna blivit sämre på att läsa faktatexter. 2001 presterade eleverna i topp i samma undersökning.

Att läsförståelsen är viktig står klart och insatser görs på olika håll.

Regeringen vill förbättra den sjunkande läsförståelsen med propositionen Läsa för livet. Kulturrådet får 15 miljoner för läsfrämjande åtgärder. Kampanjen En läsande klass som startats på initiativ av författaren/läraren Martin Widmark är en kraftfull satsning som ska lyfta fram det stora samhällsproblem som bristande läsförståelse innebär. Det finns många forskningsbaserade läsförståelsemodeller bl.a CORI, RT och TS. Se nedan filmklipp där lärare samtalar runt några av dessa läsförståelsestrategier.

En mysig stund med högläsning hemma i soffan är inte att förakta. Då ges tillfälle att fråga, diskutera och förklara.

majema_sprakskrinet_lasforstaelae_trollkoll_produktmajema_sprakskrinet_lasforstaelae_cirkussommar_produktmajema_skattjakten_piraten_produktmajema_skattjakten_skattkistan_produktmajema_skattjakten_skeppet_produktmajema_sprakskrinet_alien_produktmajema_sprakskrinet_drake_produktmajema_sprakskrinet_blackfisk_produkt För läsförståelse i skolan har Majemaförlaget Språkskrinets läsförståelsehäften för åk 1-3 och serien Stora Skattjakten åk 1-3 som också är bra för läsförståelsen. För åk 4-6 finns texter med frågor i Språkskrinet Alien, Drake och Bläckfisk. /Weronica Nyligen publicerades artiklar angående länders fusk i Pisa-undersökningar. Läs en artikel här.