Läsförståelse del 2 av 3

Läsförståelse - att läsa på, mellan och bortom raderna.

  Som lärare vill vi att våra elever ska läsa med flyt, förstå det de läser och tycka om att läsa. Läsningen ska ge dem en upplevelse, skapa känslor och tankar. Skapa ett sug efter att läsa mer. Som lärare vill man också att eleverna ska få välja skönlitterära böcker utifrån både förmåga och intresse. Detta känns som en självklarhet, men kräver sin pedagog.  

Hur hinna med reflekterande uppföljningssamtal med 25 elever utifrån 25 olika boktitlar?

Att försöka hjälpa läraren med denna ekvation var vår utgångspunkt när vi skrev läromedlet Läsloggen, för åk 4-6.   En av oss författare hade en läsdagbok hemma, där hon brukade skriva in lästa böcker och ett omdöme om boken. Det var ett trevligt sätt att ha lite koll på böcker man läst och kunna rekommendera andra att läsa vissa av dem. Men för eleverna ville vi komma ett steg längre. Vi ville att de även skulle tolka det lästa, urskilja budskap och dra paralleller till egna erfarenheter. Så kom Läsloggen till som med sina reflekterande frågeställningar fungerar för alla typer av skönlitterära böcker och ger alla elever chansen att komma till tals med sina tankar och funderingar. Läsloggen blir också en trevlig utgångspunkt för läraren vid individuella samtal om läsning och läsutveckling. Eftersom boken direkt blev populär bland er lärare förstod vi att vi var på rätt spår och gjorde en uppföljare för de yngre åldrarna, Lilla Läsloggen.   Vill man låta eleverna sätta ord på sina tankar utifrån en gemensam läsupplevelse ger högläsningsboken ett ypperligt tillfälle till detta, KLASSENS LÄSLOGG.

Efter ett läst kapitel kan ni t.ex. välja att fråga eleverna:

- Din första tanke utifrån kapitlet? - Vilken bild skapade texten i ditt huvud? - Vilka känslor väckte texten? - Vilka frågor dök upp? - Vilka minnen dök upp? - Vilka associationer fick du? - Har du varit med om något liknande? - Vilken mening kan sammanfatta kapitlet? - Vad tror du kommer att hända nu?   Gå in på vår Facebook-sida, där kan du just nu ta del av vilka högläsningsböcker andra lärare arbetar med just nu.  

Läsförståelsefrågor

Ett annat sätt att få möjlighet att dela och reflektera kring en gemensam läsupplevelse är att använda ett läromedel där eleverna läser samma text och sedan arbetar med läsförståelsefrågor utifrån texten. Även här var det ni lärare som inspirerade till att komplettera vår serie Språkskrinet med tre läsförståelsehäften. Ni uttryckte tydligt behovet av ett gemensamt, lärarlett arbete med läsförståelse i klasserna. Till våren är häftet för åk 3 klart, Klurarbyrån. Hurra!   Läs gärna Johan Unenges tänkvärda ord om lästräning och idrottsträning "Till och med skoltrötta skejtare gör sina invecklade flippar tills de sitter [...] Men hur gör vi med läsning?"   /Annika Mårtensson