Läsförståelse del 3 av 3

Jag haffade svensklärare Åsa Hagman och frågade henne hur hon arbetar med Läsloggen i 4:an till 6:an

”Hos oss läser eleverna bänkbok (en skönlitterär bok de själva valt) en stund, i stort sett varje dag. Det finns många roliga sätt att sammanfatta och redovisa en skönlitterär bok på – vi har gjort alltifrån tittskåp med en scen ur boken, till nyhetssändningar. Eftersom det inte finns tid att göra så stora redovisningar efter varje bok eleverna läser, så är Läsloggen perfekt att ha som komplement. Eleverna skriver i Läsloggen när en bok är utläst. Ibland låter jag dem ha ett boksamtal i grupp där de berättar/samtalar om böckerna de läst sedan sist, då kan de också läsa vad de skrivit i sin läslogg för varandra. De flesta tycker om att skriva i sin läslogg. Jag som lärare tycker att frågeställningarna i Läsloggen är väldigt bra, och det faktum att frågorna varierar, för varje bok de skriver om, är ett stort plus. Det får dem att verkligen tänka efter och inte bara fylla i. Läsloggen har en kul layout, och det är fint med en inbunden bok att skriva ”vackert” i! Det blir en rolig bok att spara. Läsloggen får högsta betyg!”  

Olika sätt att använda Läsloggen

- Varje elev kan ha en personlig läslogg i skolan. I den skriver eleverna varje gång de läst en skönlitterär bok i skolan. Plats för 18 böcker!   - Klassen kan ha gemensamma genreläsloggar. Eleverna skriver i den genreläslogg där boken de just läst passar in. Utmärkt för att andra barn ska kunna slå upp och få boktips, utifrån favoritgenre!   - Varje elev kan ha en personlig läslogg hemma. I den skriver eleverna om skönlitterära böcker de läst hemma. Målet kan vara att läsa och skriva om 6 böcker, varje läsår. En bra variant av läsläxa.   - Läsloggen har olika teman på frågorna, för varje uppslag. Till exempel kan fokus ligga på titeln, framsidan, huvudpersonen, handlingen eller författaren. Eleven kan utgå från ett sådant tema när han eller hon ska välja ny bok att läsa, som ett uppdrag. Till exempel, slå upp nästa tomma uppslag i din läslogg och leta sedan på biblioteket efter en bok med det som uppslaget fokuserar på: en lockande titel, en lockande illustration på framsidan, en spännande huvudperson, bra handling eller som är skriven av en känd författare.  

Elevarbete från Läsloggen

lasforstaelse_del3_elevarbete_2   /Katta Hedensjö