Med många ord i förrådet!

bygg ordförrådet med majema Läsa, skriva, tala, lyssna, samtala - med ett bra ordförråd och känsla för nyanser äger man sitt språk.

Att ha ett rikt språk handlar ytterst om demokrati. När man förstår och behärskar ett språk kan man släppa loss sin kreativitet och leklust. * Med ett större ordförråd kan dina elever berika sina texter, och få fram det de verkligen vill säga. * Med ett större ordförråd får dina elever möjligheten till en fördjupad läsupplevelse, bättre läsförståelse och större läslust! * Med ett större ordförråd får eleverna ökad förmåga att snappa upp känslor, stämningar, subtiliteter - det som gör språket rikt.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.LGR 11

 

 

Veckans ordkunskap med stavning på köpet.

I Veckans ordkunskap finns ord som är användbara för eleverna och som konkret kan berika deras texter, tal och läsning. Varje vecka introduceras nya ord som eleverna får öva på olika sätt. Målet är att eleverna ska använda orden från Veckans ordkunskap naturligt i sitt språk. I Veckans ordkunskap introduceras och övas sex/sju nya ord varje vecka. Övningarna handlar om att para ihop ord och förklaring, öva att använda ordet, matcha ordet med en synonym, förklaring eller kategori samt att använda några av orden i en friare uppgift. Den avslutande övningen är att förklara ett uttryck som är fristående från de sex/sju orden. Till varje elevbok finns ett kopieringsunderlagmed facit och quiz till varje kapitel samt ett större test efter vart femte kapitel.

Provkapitel

Vill du prova ett kapitel ur Veckans ordkunskap röd? Klicka här.