Mer tid för lärande

Skolfrågan har verkligen hamnat i hetluften - äntligen! Alla vill äga skolfrågan. Jag tycker det är jättebra att debatten är levande. Även om en del förslag är bättre än andra, så är det uppfriskande med allas tankar! Något som alla kan enas om är i alla fall att en bra skola är en av de viktigaste delarna i en fungerande infrastruktur. Föreningen Svenska Läromedel har startat en kampanj med fokus på att läraren behöver mer tid för lärande MTFL. "Den elev som får tid med en kunnig lärare får förutsättningar att klara skolans mål" står det bl. a i kampanjens vision. Vem kan säga emot? Med moderna tekniska lösningar och möjligheter kan lärandet ta nya former. Men digitaliseringen behöver fyllas med innehåll. Stora summor läggs på teknisk utrustning och supportavtal - finns det läromedel av god kvalitet att använda i utrustningen? Majemaförlaget producerar i dagsläget inga digitala läromedel. Men vi ser hur våra tryckta läromedel kan användas integrerat i en digital klassrumsmiljö. Grundidén med många av våra kreativa läromedel handlar om att eleverna skapar sina egna faktaböcker genom att söka, värdera och välja ut information. Läs gärna Anna Stams blogginlägg om hur bra det digitala och tryckta kan kombineras i en bra lärmiljö. majema kompletterande böcker i ett digitalt klassrum /Weronica