Minskad byråkrati för lärare

Äntligen! Det är med glädje jag läser om regeringens förslag på kraftigt minskad byråkrati för lärare! "Kraven på individuell utvecklingsplan (IUP) avskaffas helt i årskurs 6-9 och reduceras från en gång per termin till en gång per läsår i årskurs 1-5." Ska man nu lita på lärarens omdöme utan att det krävs en oändlig massa pappersarbete? Förhoppningsvis får ni lärare mer tid till att utöva skolans egentliga uppdrag! Heja!