Mitt i prick i 2B

Jag fick förfrågan från Majemaförlaget om jag ville skriva ett inlägg och berätta hur jag arbetar med Mitt i Prick i år 2. Jättekul tänkte jag, det vill jag absolut göra då jag är så nöjd med materialet och känner att jag har hittat ”mitt” material för matematik.

Jag har till detta läsår (17/18) bytt matematikläromedel till Mitt i Prick. Jag är väldigt nöjd med materialet och känner att det har bidragit till mer kvalitet i min matematikundervisning. Materialet med framförallt lärarwebben sparar tid för mig. I den finns förberedda genomgångar till varje kapitel, problemlösningsuppgifter, övningsuppgifter och en Mattelåda (verktygslåda).

Upplägget i Mitt i prick och lärarwebben ger mig och klassen förutsättningar att träna problemlösningsuppgifter varje lektion. Barnen ges möjlighet att träna på att berätta hur de har tänkt. Jag kan ge återkoppling direkt i form av formativ bedömning. När jag skriver frågeställningen och vilken information vi har kan jag prata med barnen om hur de kan visa hur de har tänkt. Att de kan skriva med ord, med siffror eller rita. Det ger mig förutsättningar att skapa stödstrukturer i arbetet med matematik.
Jag har uppmärksammat att eleverna under detta läsår då vi använt Mitt i prick har fått en större säkerhet att arbeta med problemlösningsuppgifter. De har alla utvecklats i att berätta hur de tänker när de löser en uppgift. Skolverkets bedömningsstöd i matematik visar att alla barnen har klarat minst mellannivå.

Mitt i prick lärarwebb

I Mitt i Prick finns uppgifter med programmering. Toppen att få in det i undervisningen på ett smidigt sätt. Uppgifterna är lätta att koppla till användandet av Blue-Bot.

Lärarwebben är lätt att förstå och går snabbt att lära sig använda. En vikarie kan lätt använda lärarwebben och mattelektionerna kan fortgå som vanligt när läraren är borta av olika anledningar.

Min reflektion är att Mitt i Prick är tilltalande för barnen och att det uppmuntrar till deras lärande. Barnen vill höra berättelsen om familjen och deras kompisar, de tycker den är rolig. De längtar till mattelektionerna och att få arbeta med matematik.

Mitt upplägg för varje mattelektion är lika vilket skapar struktur för barnen. Upplägget ser ut så här:

  • Startblock
  • Vad, Hur, Varför
  • Berättelse med problemlösning
  • Genomgång på lärarwebben av lärandemålen och det vi ska arbeta med
  • Arbete i matteboken

 

Startblock med lärarwebben


Vid lektionsstarten har jag ett så kallat ”Startblock” på vår apple-tv. Jag använder oftast material från Mitt i pricks lärarwebb. Startblocket har som funktion att få ett lugn i övergångar samt rikta barnens fokus mot lektionens innehåll och lärandemål. Tidsåtgången till startblocket är cirka 5 minuter.

Barnen skriver i sin skrivbok för Startblock. Vi diskuterar sedan gemensamt kort om hur de har tänkt.

Det ger en bra ingång till att gå igenom lektionens Vad, Hur och Varför med barnen. Jag har skrivit upp lektionens innehåll under dessa rubriker på whiteboarden.

Mattelektion med lärarwebb


Den här lektionen valde jag att ha tallinjen från Mattelådan som Startblock. Jag satte pilar på tallinjen och barnen skrev vilka tal som pilarna pekade på. Vi diskuterade sedan gemensamt om svaren och hur barnen tänkt. Jag använder mina stickor och drar vilka som får berätta och hur de tänkt. Barnen är vana att diskutera och berätta hur de har tänkt så följdfrågorna brukar bli många. Det visar på att de är intresserade och vill lära.

När vi är klara med startblocket går vi igenom lektionens Vad, Hur och Varför.

Sedan lyssnar vi på kapitlets berättelse. Till varje kapitel i boken hör en berättelse med en problemlösningsfråga i slutet. Barnen får information i berättelsen för att kunna lösa problemet. Barnen diskuterar i lärpar (kooperativt lärande) och formulerar frågeställningen. Jag drar en sticka om vilket lärpar som får svara. Jag skriver frågan på Whiteboarden.

Vi går vidare med att barnen diskuterar vilken information de har fått för att kunna svara på frågan. De diskuterar i sina lärpar. Jag drar en sticka om vilket lärpar som får svara. Jag skriver informationen på whiteboarden. Vi diskuterar om alla är överens om att rätt information finns på tavlan.

När jag gör så här är tanken att vara en stödstruktur för barnen i att arbeta med problemlösningsuppgifter. Jag visar barnen hur de kan strukturera ner sina tankar för att visa hur de tänker när de löser problemlösningsuppgifter.

Nu står frågeställningen och den information vi behöver för att lösa frågan på whiteboarden. Barnen får nu diskutera i sina lärpar om hur de kommer fram till svaret på frågan. Jag drar min sticka om vilket lärpar som får svara. Finns det flera olika sätt/metoder frågar jag om något annat lärpar har gjort på ett annat sätt. Jag skriver alla olika sätt på whiteboarden, även felaktiga. Vi diskuterar sedan om vilket sätt/metod som passar bäst för just den här typen av problem. Vi diskuterar även varför det var en felaktig metod. Barnen har ofta följdfrågor, de har blivit vana att fråga: ”Men om det är så här…” eller ”kan jag tänka så här…”

Vi går vidare till att arbeta med genomgången av kapitlets innehåll och det vi ska arbeta med i boken. I lärarwebben finns en färdig genomgång för varje kapitel. Jag behöver inte förbereda något vilket sparar tid för mig.

När genomgången är klar går vi igenom de sidor barnen ska arbeta med resterande del av lektionen. Även de finns på lärarwebben.

Nu brukar barnen vara så sugna på att få arbeta med det vi har diskuterat och längtar efter att få arbeta i boken. Barnen väljer om de arbetar tillsammans med andra eller ensam. De flesta vill arbeta tillsammans och diskutera med varandra.

Om jag under lektionens gång hör att flera har samma missuppfattning eller om flera frågar mig om samma sak, bryter jag lektionen för en liten ”minilektion” för att klargöra svårigheterna. Då är lärarwebben ett bra stöd att använda.

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag är så nöjd med Mitt i Prick och lärarwebben och rekommenderar det absolut som läromedel.

Är ni intresserade och vill följa min undervisning har jag ett instagramkonto som heter: mitt_roliga_klassrum

// Anna-Karin Öhman 2B i Stocksundsskolan