Mitt klassrum - glädje, färg och lustfyllt arbete!

Gästbloggare Sonja Stankovic, Prolympia, Jönköping.

Välkommen in på en titt hos mig och mina kollegor på Prolympia i Jönköping.
Efter några år som fritidspedagog fick jag i höstas en ny tjänst som tredje pedagog i åk 1 med ansvar för bland annat
bildundervisningen. Färg, form och skapande är något jag brinner för och där jag nu får ännu mer utrymme då vi är tre pedagoger på
två klasser under hela skoldagen. De dagar i veckan som jag har bildundervisning arbetar vi alltid i halvklass, vilket gör att vi kan arbeta med större projekt som kräver mer.

 

Vi skapar och inreder vår miljö tillsammans. Att eleverna får omges av arbeten de är nöjda, stolta och har kämpat hårt med har visat sig enbart vara positivt. De trivs och känner glädje i miljön de själva varit med och skapat. De blir inspirerade av varandra och inspirerar även elever i andra klasser. Vår korridor och våra klassrum är en härlig, kreativ färgexplosion som byter skepnad utifrån olika projekt och teman. Själv finner jag inspiration i mycket, främst i sociala medier såsom Pinterest och Instagram.

Vi arbetar ämnesintegrerat och tematiskt. När jag planerar dessa lektioner försöker jag att plocka upp det vi för tillfället arbetar med i några av de andra ämnena.

Vi varvar teoretiskt arbete med praktiskt vilket ger ett varierat arbetssätt och befäster kunskap. Det blir ett lustfullt arbete. Jag tydliggör alltid vad vi övar på i de olika ämnena och använder mig av digitala instruktioner t.ex. steg för steg i bilder eller små instruktionsfilmer. Detta upplever jag också ökar motivationen och skapar trygghet i arbetet.

 

 

 

Mina bild- och skapandeprojekt börjar med en idé som efterhand utvecklas och ofta mynnar ut i något betydligt större än vad det till en början var tänkt. Detta beror mycket på de kreativa, engagerade och positiva eleverna jag arbetar med. De spinner vidare på grundidén och utvecklar projekten vi arbetar med. När eleverna känner att de kan påverka arbetet skapar det motivation. Jag märker att många elever utmanar sig själva i sina uppgifter.

 

 

 

Vårt sambatema var ett projekt där eleverna hade stort inflytande. Grundidén var att under bildlektionerna skapa karnevalmasker. Arbetet fortskred med att vi tillverkade egna slag- och rytminstrument samt gjorde en gemensam graffitimålning. Vi avslutade projektet med en karneval där vi fick lära oss sambasteg av en dansexpert. Det gäller att kunna vara flexibel och möta barnen där de är!

 

Fantasiholkar, tema fåglar

No -årstidsväxlingar i naturen -djurs livscykler Bild -konstruktion -plana och formbara material, tex papper och naturmaterial och hur dessa används i olika bildarbeten -användning av verktyg -tredimensionellt arbete Teknik -dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller Slöjd -hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck

Se Sonjas instruktionsfilm och gör fågelholkar i din klass

Följ Sonjas kreativa kaos på Instagram