Nellys Blogg

I Läroplanen står det att vi i skolan ska ”…bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.” (Centralt innehåll åk 3 - Lgr11)

Välkomna in i min 1:a igen, den här gången ska jag berätta vad som ligger till grund när jag utformar undervisningen och beskriva en exempellektion.

När jag tänker på problemlösning är det uppgifter som inte alltid har en självklar given lösningsmetod. Uppgifterna ska kräva en viss ansträngning, innebära att eleverna behöver vara kreativa och utmana till undersökning för att få fram en eller flera lösningar.

Problemlösningspassen är optimala lektionstillfällen där eleverna kan utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. För att lyckas med det gör vi precis som vårt matematikläromedel uppmanar, arbetar i lärpar/lärgrupper när vi löser våra problem.

Som stöd vid dessa aktiviteter använder vi stödstrukturen ”Problemhanden” där varje finger har en funktion. Handen sitter uppe på vår matematiktavla (ämnestavla fylld med stödstrukturer) samt finns i miniformat vid alla klassens arbetsbord.

Läs - Läs problemet
Förstå - Ta hjälp av varandra för att förstå problemet |
Rita - Rita upp problemet samt er lösning
Mattespråk - Skriv på mattespråk
Rimligt - Är ert resultat rimligt, kontrollräkna

Här nedan följer ett exempel på hur en lektion kan gå till:

1.Uppstart för att inspirera och "vagga" in eleverna i den kommande lektionen (kan vara en kortfilm, musik, gåta, frågeställning, bild o.s.v.)

2.Lektionens syfte presenteras och delvis formuleras tillsammans6. Återsamling och genomgång av klassens lösningar, samtliga lärpar berättar deras lösningsmetoder

7. Återkoppling till lektionens syfte

8. Feedback från eleverna på lektionen och kort avstämning om deras kunskaper

Det här var ett exempel på hur det kan gå till hos oss, vill du veta mer om hur vi arbetar är du välkommen
att följa mitt lärarinstagram - lararenellybonner. Ha det fint och tack alla bloggläsare, Nelly