Nu ska här byggas relationer!

Gästbloggare Pernilla Olsson, lärare i åk 4 på Beckombergaskolan.

Om att skapa förtroende och bygga relationer i en ny klass- det är något mellanstadieläraren Pernilla verkligen har ett medvetet arbete kring. Inspireras av hennes strukturerade tankar kring att skapa förtroende hos både elever och föräldrar.

 

glada_barn_ff_web

Nytt läsår, ny klass. Pirr i magen hos både lärare och elever. Några har längtat efter skolstart, andra vill helst fortsätta ha lov. Avsluta en relation med älskad lågstadiefröken för att nu möta nya. Samma sak för mig som lärare. En sexa gick vidare till spännande högstadiemark med ett tårögt avsked. Nu ska här byggas relationer. Jag titulerar mig stolt som relationspedagog. Mina snart 20 år i branschen har givit mig en säkerhet i att tro på barnets förmågor och visa ett genuint intresse för vilka de är, vad de kan och vad de vill. Det är nycklar för mig i mitt jobb mot kunskapsmålen och formandet av goda, aktiva samhällsmedborgare. Samma sak gäller relationer med föräldrar. Att skapa tydlighet kring mitt uppdrag. Kunskap i fokus, men vägen dit är relationer och god undervisning. Föräldrar måste känna förtroende. Jag tror att hög måluppfyllelse också stavas professionalism, struktur och ledarskap.

Bekräfta och skapa trygghet

Min metod med en ny klass är att bli personlig med två elever om dagen. Jag följer klasslistan strukturerat, barnen vet förstås inte något om min strategi men jag får inte glömma någon. Jag måste söka upp de små, personliga samtalen för att se och bekräfta. För att bygga en relation. Att ha höga förväntningar på trygghet och trivsel är självklart. Jag jobbar mycket kring dessa synnerligen viktiga frågor. Hur vi ska vara mot varandra, peka på att vi lär oss av varandra, att vi måste vara modiga och våga pröva. Skolan är en plats för träning och utveckling. Om man ska våga är vikten av schyssta klasskamrater stor. Vi bidrar alla till det klimatet.

Visuell struktur ger kontroll

I klassrummet finns en tydlig dagordning kring dagens innehåll. Med tider och aktiviteter. Bara en sådan sak som att skriva upp vad det blir till lunch varje dag tilltalar elever som vill ha kontroll. Här utgår jag från mina egna vuxenbehov. Avskyr möten utan struktur, gillar inte att inte veta vad som förväntas av mig.

Förväntningar och feedback

Vad har elever och vårdnadshavare för förväntningar på skolgången? Saker vi måste ta reda på och diskussioner vi bör prioritera. Terminen börjar med att sätta spelregler. Att ge feedback till elever och vårdnadshavare är viktigt. Tiden räcker sannerligen inte alltid till för det man vill, men att ta sig tiden att då och då dra iväg ett kort mail med positiv feedback till en förälder kring dennes barn är oerhört välinvesterad tid. Därför prioriterar jag det. Bygga relationer tar kraft. Min hjärna går på högvarv i inledningen. Jag somnar onekligen ovaggad på kvällarna Men det är värt varenda sekund. I det långa loppet inkasserar jag. Det vet jag. Om jag gillar mitt jobb? Jag älskar mitt jobb. Hälsningar från Pernilla Olsson, Beckombergaskolan Lärare Pernilla