Öva dubbelt och hälften - en lektion i praktisk matematik

Gästbloggare Petra Skeppstedt Myhrén, Björknässkolan

Läs om hur läraren Petra Skeppstedt Myhrén på Björknässkolan framgångsrikt har arbetat med praktisk matematik i sin årskurs tvåa. Det var begreppen hälften och dubbelt som skulle befästas men klassen fick sig även en repetition av udda och jämnt och dessutom en liten försmak av begreppet bråk.

Min klass, en årskurs tvåa, har i ettan arbetat med begreppen dubbelt och hälften. När det sedan dök upp i tvåan igen visade det sig att de begreppen inte var riktigt befästa. Jag bestämde mig för att använda en uppgift ur Majemas bok Praktisk matematik– med språket som bas. Mitt syfte var att på ett praktiskt och konkret sätt få mina tvåor att verkligen förstå begreppen dubbelt och hälften. Eftersom boken har flera bra praktiska övningar i matematik kände jag att det här var rätt. Klassen är stor, 25 elever, men de älskar att jobba så jag tog beslutet att köra i helklass.Vi har turen att ha en stor blå matta i vårt klassrum, en matta som är som gjord för praktiska övningar. Alla barn får dessutom plats på den. Vi samlades på mattan och jag berättade att nu är det dags för matematik. Jag la en liten hög med blå glasstenar på mattan, tog tre i handen och frågade om någon kunde ta dubbelt så många och ge till mig. Vi gjorde samma övning, men med olika antal, ett par gånger. Jag frågade sedan klassen ”Vad menas med att ta dubbelt så många?”

”Räknar först sen hämtar jag lika många till.” ”Jag tänker 6 + 6 det blir ju 12.” ”Jag tänker att jag ska ta lika många en gång till.”

Vi pratade vidare om dubbelt innan klassen fick prova själva två och två. Jag valde att dela in dem tillsammans med någon på ungefär samma kunskapsnivå. De fick med sig papper, färgpennor och olika konkreta material. Det var roligt att se hur de valde att lösa uppgiften tillsammans. Några ritade figurer, andra skrev med mattespråket och några skrev med bokstäver.

”Svårt men ändå ganska lätt. Det är roligt att samarbeta.”
”Roligt att fråga -Hur tänker du?”

Dagen efter arbetade vi på samma sätt men nu med begreppet hälften. Den här gången gick det fortare att komma till momentet där de ska jobba två och två. Framförallt för att barnen själva visste gången och de var sugna på att få sätta igång. Jag valde att låta dem jobba i samma par som sist.

”Roligt att rita och skriva på mattespråket.” ”Man lär sig lite olika sätt att tänka på.”

Tredje gången vi samlades på mattan hade jag en riktigt klurig uppgift från boken. Jag hade lagt ut tre grupper med föremål (tre kastanjer, tre tiotal från centimomaterialet och sex glasstenar). Innan jag ens hann starta började barnen att prata med varandra och ge förslag på hälften och dubbelt utifrån de olika föremålen, fantastiskt roligt med tanke på hur vi tragglat med dessa begrepp tidigare och nu var de inne i ”tänket” med förståelse. Uppgiften klassen fick den här gången var att plocka lika många kastanjer som tiotal och dubbelt så många glasstenar som tiotal. Oj, vad det klurades och resonerades, jag fick säga uppgiften ett par gånger. Men det var flera bra lösningar som kom fram och till sin hjälp använde barnen de kunskaper de fått i det tidigare arbetet med dubbelt.

Jämt och udda

Uppgiften var så utmanande och rolig att de ville ha fler, så vi övade ett tag innan vi gick vidare till hälften. Jag la ut föremålen som i första läget men nu fick klassen uppmaningen att plocka hälften så många tiotal som kastanjer. Det här var svårare eftersom det inte riktigt gick som de tänkt sig. Vi funderade kring varför det inte gick att lösa och en elev berättade då att eftersom det inte var ett jämnt antal tiotal gick det inte att ta hälften. ”Om det ska vara jämnt blir det ingen över men nu blir en över.” Klassen provade med det konkreta materialet och funderade vidare kring begreppet jämt och udda en stund. Jag tog nu fram ett äpple och frågade om antalet var ett jämnt eller udda tal? Udda, sa klassen eftersom det bara är ett äpple. Äpplet delades i mitten och jag frågade nu klassen ”I hur många delar har jag delat äpplet?” Svaret blev två. Jag förklarade och visade hur man i matematiken skriver delen halv. För min klass var det här jättebra matematiklektioner, vi befäste begreppen dubbelt och hälftenoch fick även en liten försmak på bråk. Klassen gillar att ha genomgångar på mattan och sedan få prova/öva tillsammans i par. Kommentar från en elev:

”Det känns som om matten var mer i verkligheten.”

/ Gästbloggare - Petra Skeppstedt Myhren, Björknässkolan

Praktisk matematik FK-3

Denna handledning med kopieringsunderlag är en ingång till matematikens värld för barnen i de yngre åldrarna. Varje övning ger eleverna möjlighet att; utveckla sitt matematiska språk, lära sig att se matematiska samband samt att förstå och uttrycka matematiska begrepp. Eleverna tänker, laborerar och reflekterar på egen hand eller i grupp. Läs mer om boken här Bläddra i boken här