Räknehändelser med återkoppling

Majema on school visits


Majema besöker klass 1B på Björknässkolan någon vecka innan jullovet, julmusik ljuder på låg volym i klassrummet och de ska ha mattelektion i halvklass. Klassläraren Susanna Collin Frigghe är lärare sedan 18 år och det märks att hon älskar sitt jobb. Hon berättar att hon även arbetar på SKL med den nationella utbildningen STL-Blended (Skriva sig Till Lärande).

Susanna och klassen arbetar mycket med återkopplingar och att ge feedback på varandras arbeten. Det är ett strukturerat och målinriktat arbetssätt med språket som grund. Eleverna lär sig att samarbeta, söka och värdera information. Genom att få och att ge återkopplingar till varandra lär de sig att kommunicera och den sociala interaktionen är oerhört viktig. De lär sig också att analysera och tänka kritiskt, vara kreativa och ha ett problemlösande arbetssätt.

Eleverna arbetar med Mitt i prick matematik och i grundboken har man nyss gått igenom räknehändelser med blandade tal.Eleverna samlas i ring på golvet och Susanna repeterar begrepp som subtraktion och addition och frågar klassen om de minns vad de ska arbeta med idag.

Det är tredje gången klassen gör egna räknehändelser som kompisarna får lösa och man märker att engagemanget är stort. De har skrivit egna räknehändelser två och två. Innan de får sätta igång går Susanna igenom formen för att ge återkoppling på sina kompisars räknehändelser och grupperna får checklistor att följa

Alla i klassen har arbetat med räknehändelser, men på sin nivå. Uppgifterna har eleverna skrivit själva men fröken har sett till att de är rättstavade innan dagens övning.

På Björknässkolan arbetar man med "en till en", varje elev har en egen dator. Klassen har en gemensam site, där de har mappar för respektive ämne. Det märks att eleverna är vana att arbeta framför datorn och att de vet precis vart de ska gå för att hitta fram till dagens övning.

Majema on school visits

Till sin hjälp har eleverna checklistan. Alla har precis lärt sig att läsa men för dem som behöver extra hjälp så finns det en talsyntes som läser upp kompisarnas räknehändelser. Eleverna arbetar två och två med att ge feedback i kommentarsfältet på sina utsedda återkopplingsvänner. Några räknar ut svåra tal som 53 + 22 -11 medan andra räknar med talen 3+2+1 . Men gemensamt är att alla arbetar med tal med tre.(Där man antingen adderar eller subtraherar tre tal)

Fröken Susanna går runt i klassen och lyssnar på allas resonemang och några elever får läsa högt för fröken.

”Det var en gång tre pepparkorn som gick till parken…”
Står det verkligen så undrar Susanna.
- Oj – jaha! Pepparkakor ska det ju vara.
- Ja det är viktigt att läsa ut ordet, påminner fröken då.

Man hör Susanna ge feedback, nyfiket ställa frågor och ge tips på strategier för att lösa räknehändelsen.
Hur har det gått här då?
Oj glömde ni det- hur kan ni göra då?
Hur kom ni fram till det svaret?
Nu kan ni prova att rita pepparkakorna.
Hur många var de från början?
Är ni överens om det svaret?
Vad hände sen?
Vad gör ni då?
Nu hände det något nytt i berättelsen. Vad gör vi då?Några elevpar blir snabbt klara med sin räknehändelse och får då välja fritt en ny som de ger återkopplingar till.Lektionen börjar lida mot sitt slut och när det är 5 minuter kvar samlas alla på mattan en stund. En del har hunnit besvara två uppgifter medan andra har besvarat fyra.
Susanna berättar att eleverna nu ska gå in på sina egna räknehändelser och ge feedback på sin återkoppling.

Efter det summerar Susanna lektionen och repeterar alla begrepp man har tränat på under dagens lektion. Strax innan klockan ringer ut för rast räcker en elev upp handen och frågar var jag kommer ifrån. Majema! svarar några elever. Är det ett land? frågar kompisen då.