Reflektera och förstå vad man läser!

Gästbloggare Jennifer, mellanstadielärare & samordnare för ett läsprojekt på Alsalamskolan i Örebro

Alsalamskolan i Örebro har detta läsår satsat på ett läsprojekt. Det är mellanstadieläraren Jennifer som undervisar i svenska i årskurs fyra och fem, som är samordnare för projektet. Tillsammans med sina kollegor arbetar hon på olika sätt för att försöka främja elevernas läslust.
 

Elev arbetar i Majemas läslogg

Att reflektera över det lästa

Det finns många olika sätt att arbeta med läsning och hur man bearbetar det lästa. Vi använder oss av högläsning, tystläsning, parläsning och gruppläsning. När eleverna läser är det viktigt för dem att stanna upp och reflektera över det lästa. Vad har jag läst? Vad förstod jag? Vad var svårt att förstå? Svåra ord? Vad var bra? Mindre bra? Och så vidare.
 

Stöd i Läsloggen

Vi i årskurs fyra och fem jobbar med Majemas Läsloggen som hjälper oss att reflektera och återberätta det lästa.Det finns olika sätt att arbeta med Läsloggen. När vi till exempel har haft högläsning tar vi fram loggboken och svarar på frågor utifrån dem tillsammans eller självständigt. Ibland läser eleverna själva i sina bänkböcker och använt Läsloggen för att reflektera över det lästa. Andra gånger läser eleverna i grupper och svarar sedanarbetar med Läsloggens frågor tillsammans.

"Jag tycker att Läsloggen är bra för att man kommer ihåg vad man har läst. Ibland jobbar vi tillsammans och ibland själva med loggboken" /Selsebil.

Att använda sig av Majemas Läsloggen är enkelt och inspirerande. Du kan forma en hel lektion med läsning genom att sedan reflektera, återberätta, diskutera frågor utifrån Läsloggen. Eller varför inte en kort stund under en lektion där du låter eleverna läsa 10-15 minuter och sedan svara på frågorna självständigt i 10 minuter. Som svensklärare rekommenderar jag Majemas Läsloggen. Den får eleverna att inte bara läsa för att läsa utan även reflektera och förstå!

Läsloggen

 

 

Läsloggarna ska hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse och att öka deras lust till att läsa!
Läsloggarna inspirerar till reflektion över vad eleven egentligen har läst och vad de egentligen tycker
om boken, dess handling och karaktärer.
Läs mer om Majemas läsloggar här.

 

Följ Fröken Jennifer på Instagram

Mitt namn är Jennifer och jag kallas även för fröken Jennifer. Jag är 25 år gammal och är ursprungligen från Kurdistan. Att arbeta som lärare har alltid varit mitt drömyrke, något jag aldrig tvekat över. Jag är examinerad lärare sedan sommaren 2015 och tog lärarexamen på Linköpingsuniversitet.