Ska jag utbilda alla mina elever till programmerare nu?

Gästbloggare Nelly Bonner, Klasslärare åk 1, Katarina Södra.

 

Ska jag utbilda alla mina elever till programmerare? Nej, de ska utbildas till goda medborgare i ett digitaliserat samhälle.

 

Jag kommer ihåg den där marsdagen tidigare i år, när regeringen redogjorde sitt beslut om förtydliganden och förstärkningar i läroplanen för bl.a. grundskolan. Syftet som presenterades var att klargöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Jag kommer också ihåg samtalen som pågick mellan oss lärare och förvirringen jag kände innan jag fick klarhet i vad som nu förväntades av mig i mitt läraruppdrag. Tackar min nyfikenhet för att jag ganska snabbt fick en klarhet i vad det nya beslutet innebär för mig och mina elever.

 

Som författaren Pontus Walck uttryckt sig handlar de nya besluten om demokrati.
”Jag ser det som en demokratisk fråga, om man förstår sin omvärld och hur den är uppbyggd så kan man fatta klokare beslut.
Det är skolans uppgift att rusta elever för framtiden.”Jag insåg snabbt att det finns oändligt med material kring ämnet och så många innan mig som samlat kunskap och lektionsupplägg, som behandlar digital kompetens. Bara lyckan när jag öppnade vårt matematikläromedel ”Mitt i Prick” och det redan från förskoleklass ger eleverna möjlighet att lära sig programmering.Nu är det inte så att jag inte innan arbetat med källkritik, nätetik, digitala verktyg o.s.v. men det var som en ögonöppnare, när jag tidigt i höstas aktivt sökte mer kompetens. Det har verkligen varit en spännande höst, att tillsammans med eleverna utveckla våra programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar.

 

Här nedan listar jag tre lektionstips som skapat bra lärandetillfällen för min klass,
aktiviteter som inte kräver så mycket material.

1. Koda ditt namn Genom att pärla sitt namn kan eleven får grepp om vilket språk en dator pratar. Pärlorna fick representera binär kod. En färg på pärlan får representera 0 och en annan färg får representera 1. Varje bokstav har sin egen kod och mellan varje bokstav placerades en markör.

 

2. Agera robotEleverna fick programmera mig att gå längs en bana utifrån de instruktioner jag fick. Vi arbetade i mindre lärgrupper där aktivitet ledde till samarbete, logiskt tänkande, problemlösning och resonerande. Eleverna fick hela tiden prova sina instruktioner/kommandon på mig och märkte efter hand vad som behövde justeras. Kommande lektion enades vi om ett symbolspråk med bland annat pilar och andra användbara symboler och eleverna programmerade istället varandra.

 

3. Programmera en instruktionEleverna arbetade i lärgrupper där en utsågs till robot. De andra förberedde och genomförde tydliga instruktioner där kompisroboten skulle tvätta sina händer. Genom att eleverna fick programmera varandra fick de utveckla förmågan att kommunicera instruktionerna i en tydligt stegvis ordning. Syftet med lektionen var att eleverna skulle få en inblick i att roboten bara gör exakt som den blir tillsagd.

 

För mig handlar det om att jag ska skapa de bästa förutsättningarna för att mina elever kan skapa en förståelse för den digitala värld som ständigt utvecklas. Jag funderar ofta på att vi i skolan lägger grunden till framtida yrken som vi dag inte ens kan föreställa oss, en svindlande och mycket spännande tanke.

Ha ett fint vinterlov alla läsare och lycka till med din fortsatta digitala kompetensutveckling. / Nelly Bonner Följ gärna mitt instagramkonto: @lararenellybonner