SNÖ - hurra!....eller

Snöstorm, klass 2 varning, inställda bussar - en nedflyttad Östersundsbo skrattar åt vår referensram för snökaos.Några som alltid glädjs åt snön är våra yngre elever. Stjärtlappar ska fram, snögubbar byggas och en och annan snöboll kastas, aja baja! Om det är kramsnö kan ni passa på att ge era elever en liten matteutmaning lektionen innan rast: HUR MÅNGA SNÖBOLLAR GÅR ÅT FÖR ATT BYGGA EN SNÖLYKTA? Låt eleverna rita och diskutera och komma med förslag, gärna parvis. Sedan är det på med täckbrallor och vantar och ut och bygg. Efter rast redovisas de olika resultaten och jämförs med de uppskattningar som gjordes. Vilket är det minsta antal snöbollar man kan använda? Hur stor snölykta kan man göra? Finns det något rekord för snölyktor i "Guiness rekordbok"? Roligt också att fotografera snölyktorna och göra en utställning. Ha det så kul i snön!