Snöbollskastning - problem eller möjlighet??

Ibland är det inte så dumt att vända på steken och låta ett "problem" bli till en möjlighet. Se bara hur synen på mobiltelefonens användande i klassrummet har förändrats.

Här får du några idéer från Astrid Claeson, Brunns skola, om hur du kan utnyttja elevernas lust till snöbollskastning.Att träffa faddrarna är alltid kul, om man dessutom helt plötsligt får kasta snöboll på lektionstid så spelar det inte så stor roll om man är både blöt och kall. Idag hade ettorna och treorna en ”mattesnökamp” tillsammans. Det fanns fyra stationer. På tre av dem var det tillåtet att kasta snöboll och på den fjärde gällde det att hoppa längd och med hjälp av en mätsticka på en halv meter mäta hur långt hela gruppen hoppat tillsammans. På de tre snöbollsstationerna blev det mycket huvudräkning, då varje snöboll gav poäng som behövde räknas ihop. Poängen kunde variera alltifrån 2, 5, 10 och 20, så det blev en hel del räknande. Förutsättningarna för de olika grupperna blev lite olika, då det t.ex. blev lättare att hoppa stående längd ju mer tilltrampad snön i området blev, men vad gjorde det när det helt plötsligt var tillåtet att kasta de annars så förbjudna snöbollarna. /Astrid