Språkskrinet Läsförståelse - Klurarbyrån från lärarens och elevens perspektiv!

Att arbeta med läsförståelse är viktigt och jag har insett att det är ännu viktigare än jag trodde förut. Jag har även märkt att eleverna gillar att arbeta med läsförståelse och det handlar ju om att de får en förståelse för vad det är de läser. Jag har en klass på 27 elever i åk 3 och har valt att arbeta i halvklasser med läsförståelse för att det ska bli så bra som möjligt. Jag har främst använt mig av material som ”Cirkussommar” i åk 2 och nu i åk 3 ”Klurarbyrån” och då har vi arbetat med ett kapitel i taget. Eleverna har fått läsa tyst för sig själva och stryka under ord som de inte förstår. När alla i gruppen har läst så har vi gått igenom de svåra orden och därefter har alla läst högt för varandra. Det har varit okay för alla att läsa högt och det har varit bra för gruppen. Därefter har vi svarat på frågor som finns i boken och ritat bilder till det vi har läst. Då har eleverna ritat enligt ”Målar-Lisa”. malar_lisa_lasforstaelse_majema När gruppen är klar med frågorna och sin bild har vi samlats på mattan i klassrummet och var och en har fått berätta om sina svar och om sina bilder. Det har varit viktigt för eleverna att få visa bilderna som de är stolta över och då visar de hur de har uppfattat texten som de just har läst. Det har även varit viktigt för eleverna att få diskutera de mer öppna frågorna där det inte finns rätta svar utan mer handlar om vad de tror eller tycker. Jag har märkt att detta arbetssätt är bra både för de goda läsarna och för de som har lite svårare och även för SvA-elever då det är legalt att stryka under svåra ord och få deras betydelse och diskutera dem efteråt. Det kan vara besvärligt att hela tiden behöva få fråga om vad orden betyder. Karaktärerna i berättelserna har blivit levande för eleverna och de längtar efter att få veta mer om dem och det blir härliga diskussioner om händelserna. Så att arbeta medvetet med läsförståelse är mycket viktigt för att få goda läsare i framtiden som väljer att läsa och skriva böcker och andra texter. Det berikar vårt svenska språk. Anne-Marie Körlingär en duktig pedagog som förespråkar vikten av läsförståelse och som är en förebild inom ämnet.

Några ord från eleverna:

cowboy_tom_lasforstaelse_majema - Vad roligt att få jobba med Cirkussommar, kommer Målar-Lisa också? - Jag vill läsa mer, när ska vi läsa nästa gång? - Det här är för lätt! - Ska Cowboy-Tom komma nu? - Kan jag få börja att läsa? - Tiden går fort när vi har denna lektion. - Får jag läsa vidare? Jag vill veta mer. Skrivet av Jaana Wesander på Brunns skola Ingarö. Psst... Om du vill prova på Klurarbyrån kan du klicka här.